У сучасних умовах життя, коли технічний прогрес, комп’ютеризація та автоматизація виробничих процесів, широке використання транспортних засобів руху обмежують роботу м’язів людини, набагато підвищується оздоровче значення фізичних вправ, які удосконалюють рухову діяльність студентів, розвивають її функціональні можливості. Заняття фізкультурою та спортом готують підростаюче покоління до життя, загартовують тіло, зміцнюють здоров’я, сприяють гармонійному фізичному розвитку, допомагають вихованню необхідних рис особистості, моральних та фізичних якостей, які так необхідні майбутнім спеціалістам. Фізичне виховання є невід’ємною частиною загального виховання студентства медичного коледжу. Предмет «Фізичне виховання» забезпечує всебічний, фізичний розвиток особистості, зміцнення здоров’я та покращення психофізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки.
     Саме тому 19 квітня у оледжі відбулось відкрите заняття з фізичної культури у групі 1-Ф-1. Викладач Коваль Л.М. провела заняття на тему: «Гімнастика.Колове тренування.» Студенти продемонстрували свої спортивні можливості, фізичну підготовку. Викладач застосувала різноманітні форми та методи педагогічної майстерності, направлені на вдосконалення фізичної підготовки здобувачів освіти, а також розвиток у молоді любові до спорту.

1

1

1

1

1