ПРОТОКОЛ

засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості приміщення площею 27,60 кв.м

м. Вінниця                                                                 Дата проведення: 04.06.2020 р.

Місце проведення: Вінницький транспортний коледж

        На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19 від 11.03.20р. №211, запобігання спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, наказів по коледжу від 12.03.20 №59-Д «Про призупинення освітнього процесу у Вінницькому транспортному коледжі»; від 12.03.20 №61-Д «Про часткове переведення працівників коледжу на роботу в дистанційному режимі на період карантину»; від 26.03.20 № 67-Д «Про продовження карантинних заходів» , засідання конкурсної комісії з відбору оціночної діяльності для визначення вартості приміщення площею 27,60 кв.м. проводиться в онлайн режимі, після закінчення карантину всі члени комісії підтвердять своє голосування закріпленим підписом в протоколі.

На зв’язок вийшли (присутні):

Голова комісії:

Тарнавський В.В.- Завідувач відділення «Будівництво та цивільна інженерія» Заступник голови комісії:

Богутенко А.П- Викладач будівельних конструкцій,сантехобладнання

Секретар комісії:

Кірієнко Н.Ю. - Голова циклової комісії «Будівництво та цивільна інженерія»,викладач основ розрахунку будівельних конструкцій Члени комісії:

Випришко В.Г.- Викладач економіки в будівництві,будівельної механіки;

Грабовський О.В.- Голова профспілкової організації;

Новікова Н.В.- Заступник головного бухгалтера;

Слєсарєв О.Б. - Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Василишина М.В.. - Завідувач господарства;

Дейнека М.О.- Викладач спеціальності «Пожежна безпека»

Відкрив засідання голова конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості приміщення площею 26,70 кв.м Тарнавський В.В... з пропозицією розпочати засідання без присутності конкурсантів, так як вони не вийшли на зв’язок, але документи на участь в конкурсі подали, про дату, місце і час проведення конкурсу були повідомлені належним чином та оголосив порядок денний засідання комісії.

Порядок денний:

1.     Розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з'ясування їх відповідності вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затвердженого Наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015р., Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України №2075 від 31.12.2015 року (у редакції наказу Фонду державного майна України №47 від 16.01.2018 року) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 198/31650 від 20.02.2018 року., для визначення учасників конкурсу з відбору виконавців робіт із проведення експертної грошової оцінки приміщення площею 26,7 кв.м по вул..Некрасова, 28

2.    Розгляд конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу з відбору суб’єкти оціночної діяльності приміщення площею 26,70 кв.м

 

.

 

СЛУХАЛИ голову комісії Тарнавського В.В.. з пропозицією розпочати засідання

Перше питання: Розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з'ясування їх відповідності вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затвердженого Наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015р., Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України №2075 від 31.12.2015 року (у редакції наказу Фонду державного майна України №47 від 16.01.2018 року) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 198/31650 від 20.02.2018 року., для визначення учасників конкурсу з відбору виконавців робіт із проведення експертної грошової оцінки приміщення площею 26,70 кв.м по вул..Некрасова, 28

СЛУХАЛИ: секретаря комісії Кірієнко Н.Ю

Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості приміщення площею 26,70 кв.м було розміщено на сайті Вінницького транспортного коледжу та опубліковано в газеті «Вінниччина».

На участь в конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності визначення вартості приміщення площею 26,70 кв.м подали документи три претинденти:

-          ФОП Шумська Оксана Іванівна : м. Вінниця, вул..Київська,75

-          СПД Арашин Олександр Леонідович, м. Вінниця, вул. Р.Скалецького, 13, кв.4

-          ФОП Шуткевич Володимир Євгенович: м.Вінниця, пров.Середній, 2а,кв.79

ДОВІДКА

про претендента, який має намір взяти участь в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості приміщення площею 26,70 кв.м:

ФОП Шумська Оксана Іванівна (Ідентифікаційний номер 2489518487)

Наявність сертифікату суб’єкта оціночної діяльності, № 539/19 від 12.07.2019р.

Досвід роботи з визначення вартості приміщень - Наявний

ДОВІДКА

про претендента, який має намір взяти участь в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості приміщення площею 26,70 кв.м:

СПД Арашин Олександр Леонідович (Ідентифікаційний номер 2543201833)

Наявність сертифікату суб’єкта оціночної діяльності, № 753/18 від 24.09.2018р., виданий фондом державного майна України

Досвід роботи з визначення вартості приміщень - Наявний Наявність оцінювачів, що будуть залучені до проведення робіт - не має.

Наявність зауважень до визначення вартості приміщень - не має.

 

 

 

ДОВІДКА

про претендента, який має намір взяти участь в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості приміщення площею 26,70 кв.м:

ФОП Шуткевич Володимир Євгенович (Ідентифікаційний номер 2422807073)

Наявність сертифікату суб’єкта оціночної діяльності, № 344/18 від 18.04 ,2018р.

Досвід роботи з визначення вартості приміщень - Наявний

Наявність оцінювачів, що будуть залучені до проведення робіт - не має.

Наявність зауважень до визначення вартості приміщень - не має.

СЛУХАЛИ: секретаря комісії Кірієнко Н.Ю.

Усі претенденти подали підтвердні документи, які відповідають вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затвердженого Наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015р., Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України №2075 від 31.12.2015 року (у редакції наказу Фонду державного майна України №47 від 16.01.2018 року) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 198/31650 від 20.02.2018 року., для визначення учасників конкурсу з відбору виконавців робіт із проведення експертної грошової оцінки приміщення площею 26,70 кв.м по вул..Некрасова, 28 та і допускаються до участі в конкурсі.

Друге питання:

Розгляд конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу з відбору виконавців робіт із проведення експертної грошової оцінки вищевказаного об’єкта.

Назва оцінщика/

ПФ «ЮрЕкс» консультація та майнова експертиза»

адреса земельної ділянки

Термін

виконання

(днів)

Вартість робіт (грн.)

ФОП Шумська Оксана Іванівна : м. Вінниця, вул..Київська,75

3

1950,00

СПД Арашин Олександр Леонідович, м. Вінниця, вул. Р.Скалецького, 13, кв.4

3

2500,00

ФОП Шуткевич Володимир Євгенович: м.Вінниця, пров.Середній, 2а,кв.79

5

2245,00

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: секретар комісії Кірієнко Н.Ю.з пропозицією, згідно поданих учасниками конкурсних пропозицій обрати переможцями конкурсу з відбору виконавців робіт тих, які надали найкоротший термін виконання та найменшу суму винагороди за виконану роботу.

ВИРІШИЛИ:

Обрати переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із проведення експертної грошової оцінки приміщення площею 26,70 кв.м:

ФОП Шумську Оксану Іванівну

ГОЛОСУВАЛИ:

За-9

Проти - 0

Уримались - 0

3.                 У триденний строк після проведення конкурсу проінформувати переможця конкурсу.

4.                 Інформацію про результати конкурсу розмістити на сайті Вінницького транспортного коледжу.

5.                 Рекомендувати директору коледжу укласти з переможцями договір на виконання робіт із визначення вартості приміщення площею 26,70 кв.м.

Голова комісії:

Завідувач відділення «Будівництво

та цивільна інженерія»                                        

Заступник голови комісії:

Викладач будівельних конструкцій,

 сантехобладнання                                          

Секретар комісії:

Голова циклової комісії «Будівництво та

цивільна інженерія»,викладач основ

розрахунку будівельних конструкцій            

 

Члени комісії:

Викладач економіки в будівництві,

будівельної механіки                                     

Голова профспілкової організації                 

Заступник головного бухгалтера                   

Заступник директора з адміністративно-

господарської роботи                                      

Завідувач гуртожитку                                    

Викладач спеціальності
«Пожежна безпека»