Інформація про педагогічних працівників
Вінницького транспортного коледжу
станом на 02.04.2018 р.

 


п/п

Прізвище, ім’я,
 по батькові

 
Освіта
Кваліфікація за дипломом Педстаж Підвищення кваліфікації    

ВНЗ

Рік
закінчення
Спеціальність за дипломом  
Місце проходження, предмет, дисципліна Категорія Назва
посади
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.   АЛЄКСЄЄВ
Іван
Іванович
Вінницький транспортний коледж, диплом молодшого спеціаліста 2016 Експлуатація та ремонт підйомно-траспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання механік 1,8 Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінн.обл. – за програмою майстрів виробничого навчання ПТНЗ – соціально-гуманітарний модуль, професійний модуль, діагностико-аналітичний модуль. Свідоцтво СПК № 000910, від 27.10.2017 б/к Майстер виробничого навчання
2.    БАТЮК
Ігор
Євстафійович
Вінницький державний педагогічний інститут 1984 Історія Учитель історії і суспільство-знавства 36

Стажування - Вінницький державний педуніверситет при кафедрі історії України й етнології – сертифікат № 56, 14.05.2012,

Стажування - Вінницький державний педуніверситет при кафедрі філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології – сертифікат № 49, 23.11.2012

Донецький національний університет ім. В.Стуса – підготовка за програмою , «Педагогіка вищої школи», методика викладання у вищій школі (історія України, суспільствознавство, філософія, економічна теорія). – Свідоцтво СПК № 712057 від 09.03.2018р.

вища викладач
3.       БАЖАН
Людмила
Володимирівна
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 2014 Історія Викладач історії 3,4   спеціаліст Секретар-друкарка,
викладач
4.       БЕРЕГУТА
Василь
Олександрович
Усурійське вище військове автомобільне командне училище 1982 Командна тактична, автомобільна техніка Офіцер з вищим військово-спеціальною освітою – інженер з експлуатації автомобільної техніки 37 ПК Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі тяговий  рухомий склад залізниць – свідоцтво № ПК 08/173, 28.12.2012 вища Завідувач відділення ОП, ВО
5.     БОГУТЕНКО
Анатолій
Петрович
Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, диплом спеціаліста 1982 Промислове та цивільне будівництво Інженер-будівельник 1,5   спеціаліст викладач
6.  БІЛОУС
Майя
Василівна
Вінницький державний
педагогічний університет, диплом спеціаліста
1998 Українська мова і література та англійська мова Вчитель української мови та літератури та англійської мови 19 Донецький національний університет, іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням. Тема: застосування сучасних  педагогічних технологій та інноваційних методик як засобу активізації пізнавальної діяльності вивчення іноземної мови. Свідоцтво № 12 СПВ 187851– 30.11.2015 вища Викладач
7.   БІЛОУС
Віктор
Анатолійович
Вінницький транспортний коледж, диплом молодшого спеціаліста 2007 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання Технік-механік 12 Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінн.обл. – за програмою майстрів виробничого навчання ПТНЗ – соціально-гуманітарний модуль, професійний модуль, діагностико-аналітичний модуль. Свідоцтво СПК № 000909, від 27.10.2017 б/К Завідувач навчальної лабораторії
8.   БУГРОВА
Оксана
Григорівна
Вінницький державний
педагогічний університет, диплом спеціаліста
1999 Фізика Вчитель фізики, основ інформатики та астрономії 19 ІППК УкрДАЗТу
ПК Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» -04.03.2015
вища викладач
9.   ВИПРИШКО
Віктор
Григорович
Пушкінське вище військове інженерно-будівельне училище   Командне будівництво будівель та військових об’єктів Інженер з експлуатації будівель та споруд 22 ПК Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі «Економіка та підприємництво», «Теоретична та прикладна механіка», - 04.03.2015р. 2 викладач
10.   ГАВРИШ
Алла
Петрівна
Харківська Державна академія залізничного транспорту, диплом спеціаліста 1996 Транспортний менеджмент Інженер -економіст 28,4 Державний економіко-технологічний університет транспорту,  (курси ПК) «Економіка та підприємництво», Свідоцтво  ПК № 09/365 від 13.10.2015 Вища, старший викладач викладач
11.   ГАВРИЛЮК
Сергій
Володимирович
Національний університет фізичного виховання і  спорту України, диплом спеціаліста 2000 Фізичне виховання Викладач фізичного  виховання, спеціаліст з рекреації та оздоровчої фізичної культури 27 ПК Полтавський університет економіки і торгівлі з курсу  методика викладання дисциплін у вищій школі.14.11.2013-23.11.2013, свідоцтво 12 СПВ 029024 вища викладач
12.   ГОРБАТИЙ
Сергій
Юрійович
Вінницький державний
педагогічний університет, диплом спеціаліста
1998 Фізичне виховання Викладач фізичного  виховання 18,3 ДонНУ фізичне виховання, фізична культура – 22.02.2016 свідоцтво 12 СПВ 147217 1 викладач
13.   ГРАБОВСЬКИЙ
Анатолій
Іванович
Вінницький державний
педагогічний інститут
1994 Загальнотехнічні дисципліни і праця Учитель трудового навчання та загальнотехні-чних дисциплін 44 Донецький національний університет, методика викладання дисциплін технічного напрямку) – свідоцтво    12 СПВ 187898 від 30.11.2015
Навчання з охорони праці – МОН, посвідчення № 27 від 10.11.2016
Навчання з пожежної безпеки, посвідчення АВ № 000709 від 13.11.2014
1 Заст.директора з АГР
14.   ГРАБОВСЬКИЙ
Олександр
Вікторович
Вінницький державний педагогічний університет, диплом спеціаліста 2003 Педагогіка і методика середньої освіти. Математика Вчитель математики та основ інформатики 16,3 ПК   Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі
«Вища математика» - свідоцтво № ПК 03/160 від  20.04.2012
вища викладач
15.   ДОВЖОК
Петро
Вікторович
Вінницький державний педагогічний університет, диплом спеціаліста
Державний економіко-технологічний університет транспорту , диплом
бакалавра
1999
2015
Географія і біологія
Залізничні споруди та колійне господарство
Географія та біологія
Бакалавр за напрямом залізничні споруди та колійне господарство
4 ПК навчально-методичний центр професійно технічної освіти  за програмою майстрів виробничого навчання – свідоцтво
12 СПВ № 114350 від  28.11.2014
2 викладач
16.  ДЕМЕНТЬЄВА
Надія
Іванівна
Уральський лісотехнічний інститут, диплом спеціаліста 1982 Лісове господарство Інженер лісового господарства 24,1 Уманський національний університет садівництва, організація та навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін, організація самостійної та наукової роботи студентів, впровадження інноваційних технологій і навчальний процес – свідоцтво 12 СПВ 066521 від 03.03.2017 вища Викладач
17.  ДЖЕРЕЛОВСЬКИЙ
Володимир
Анатолійович
Вінницький державний педагогічний інститут, диплом спеціаліста 1981 Математика Вчитель математики 38,5 ПК  ДЕТУТ , математика, основи вищої математики  - свідоцтво № ПК 04/319 від 04.03.2015 Вища, старший викладач Викладач
18.  ДМИТРИК
Ольга
Вікторівна
Вінницький державний педагогічний інститут, диплом спеціаліста 1992 Українська мова і література Вчитель української мови і літератури 25 ПК  Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі   «Суспільних та гуманітарних наук»  - з дисциплін: «Українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням (викладач). Свідоцтво № ПК 04/316 від 04.03.2015 1
(методист)
вища
(старший викладач)
методист
19.  ІВАНОВ
Сергій
Валерійович
Вінницький технікум залізничного транспорту 1993 Будівництво та експлуатація будівель і споруд Технік - будівельник 6 ПК навчально-методичний центр професійно технічної освіти  на теми: соціально-гуманітарний модуль, професійний модуль, діагностико-аналітичний модуль. Свідоцтво 12 СПВ 114348 від  28.11.2014 б/к Майстер виробничого навчання
20.  КАРНАУХ
Клавдія
Михайлівна
Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, диплом спеціаліста 1991 Будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство Інженер шляхів сполучення – будівельник&nbsp 26,4 ПК  Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі   «Залізнична колія та колійне господарство»  з дисциплін «Основи вишукування, проектування і спорудження залізниць», «Геодезія». Свідоцтво № ПК 09/355 від 13.10.2015 вища викладач
21.  КОВАЛЕНКО
Володимир
Миколайович
Вінницький державний педагогічний інститут, диплом спеціаліста 1992 Історія Учитель історії, суспільствознавства і права 27 Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти на теми: соціально-гуманітарний модуль, професійний модуль, діагностико-аналітичний модуль – Свідоцтво СПК 000032 від 09.10.2015 вища викладач
22.  КОГАЙЧУК
Сніжана
Юріївна
Вінницький державний педагогічний університет, диплом магістра, Аспірантура ВДПУ ім. М Коцюбинського 2010
2014
Педагогіка і методика середньої освіти Географія.
Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів
Викладач географії, вчитель біології 7 Стажування - Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини з дисципліни «Основи економічної теорії» – 04.05.2017
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій обл. – за програмою викладачів біології, екології, хімії, географії – Свідоцтво СПК № 0001031 від 09.02.2018
2 викладач
23.  КІРІЄНКО
Надія
Юріївна
Українська державна академія залізничного транспорту, диплом спеціаліста 2002 Промислове і цивільне будівництво Інженер –будівельник 14,1 ПК Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі залізнична колія та колійне господарство з дисциплін «Основи розрахунку будівельних конструкцій», «Реконструкція, ремонт та експлуатація будівель», «Теоретична механіка». Свідоцтво № ПК № 01/299 від  28.02.2014   1 викладач
24.  КВАСНЮК
Інна
Олександрівна
Вінницький державний
педагогічний університет, диплом спеціаліста
2012 Українська мова і література Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури 5 Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій обл. – за програмою викладачів української мови та літератури, зарубіжної літератури, художньої культури – Свідоцтво СПК № 000950 від 15.12.2017р. 2 викладач
25.  КОВАЛЬ
Людмила
Михайлівна
Вінницький державний
педагогічний університет
2012 Географія Географ. Викладач
географії.
Вчитель біології та економіки.
7,6 Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій обл. – за програмою викладачів  фізичного виховання та захисту Вітчизни – Свідоцтво СПК   № 000968 від 15.12.2017 спеціаліст Керівник фізичного виховання
26.  ЛЕСЬКОВА
Наталія
Сергіївна
Вінницький державний
педагогічний інститут, диплом спеціаліста
1994 Історія Учитель історії, правознавства та англійської мови 24,5 ПК Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі іноземні мови  з дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» - Свідоцтво № ПК 06/201 від 30.04.2013 вища викладач
27.  ЛІПАЧ
Ігор
Михайлович
Вінницький державний
педагогічний інститут
1997 Математика і фізика Вчитель математики і фізики 20 Центр післядипломної освіти, застосування методів активного навчання при організації навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів І-ІІІ р.акр. в умовах реформування освіти України (обсягом 72 год) –  свідоцтво № ПК 01116223/01-04 від 29.02.2016 Вища, старший викладач Заст..директора з навчальної роботи
28.  ЛІНЕЦЬКА
Тетяна
Олександрівна
Українська державна академія залізничного транспорту, диплом магістра 2013 Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт) Науковий співробітник (залізничний транспорт) 3 місяці   спеціаліст викладач
29.  ЛЯШКО
Віра
Олексіївна
Державний вищий НЗ «Національний лісотехнічний університет України», диплом магістра 2016 Лісове господарства Магістр з лісового господарства 2,5     Спеціаліст викладач
30.  МАНЯК
Василь
Іванович
Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, диплом спеціаліста 1978 Будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство Інженер шляхів сполучення - будівельник 40,1 ПК  Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі
«Залізнична колія та колійне господарство» з дисциплін: «Машинізація колієвих та будівельних робіт», «Неруйнуючий контроль рейок». Свідоцтво № ПК 09/356 від 13.10.2015
вища викладач
31.  МАШТАЛЕР
Микола
Григорович
Українську державну академію залізничного транспорту
Тернопільський національний економічний університет
2004
2008
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
Фінанси
Інженер –механік
Спеціаліст з фінансів
14,5 ПК  Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі  «Залізнична колія та колійне господарство» з дисциплін: «Підйомно-транспортні, будівельні, колійні, дорожні машини і обладнання». Свідоцтво № ПК 09/357 від 13.10.2015 вища Завідувач відділення М, Б
32.   МАЛЯРСЬКИЙ
Олександр
Павлович
Українську державну академію залізничного транспорту
Українську державну академію залізничного транспорту, дипломи спеціалістів
2007
2009
Залізничні споруди та колійне господарство
Автоматика та автоматизація на транспорті
Інженер –будівельник залізничного транспорту
Інженер –електрик залізничного транспорту
9,3 ПК  Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі 
«Телекомунікаційні технології та автоматика» з дисциплін: «Автоматизовані системи управління на залізничному транспорті» «Системи регулювання рухом на залізничному транспорті». Свідоцтво № ПК 09/364 від  13.10.2015
Навчально-меетодичний центр професійно-технічної освіти у Вінн. обл. – теми: соціально-гуманітарний модуль, професійний модуль, діагностико-аналітичний модуль. Свідоцтво  СПК № 000908 від 27.10.2017
1 викладач
33.   МАТЯШ
Віктор
Володимирович
Українську державну академію залізничного транспорту, диплом магістра
ДЕТУТ, диплом спеціаліста
2011
2013
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)»
Магістр – механік  за фахом
Інженер з транспорту
5   2 викладач
34.  МОСТОВИЙ
Роман
Степанович
Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України, диплом спеціаліста 1999 Пожежна безпека   Інженер 22 ПК Навчально-методичний центр центр професійно-технічної освіти на теми: соціально-гуманітарний модуль, професійний модуль, діагностико-аналітичний модуль. Свідоцтво 12 СПВ 114347 від 28.11.2014 вища викладач
35.  МУСІЙ
Любов
Павлівна
Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, диплом спеціаліста 1977 Будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство Інженер шляхів сполучення - будівельник 39 ПК  Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі 
«Залізнична колія та колійне господарство» з дисциплін: «Залізнична колія», «Крнструкції, технічне обслуговування і ремонт залізничної колії». Свідоцтво   № ПК 09/358 від 13.10.2015
вища викладач
36.  МУСІЙ
Ольга
Валеріївна
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економіч. універс., диплом спеціаліста 2005 Маркетинг Спеціаліст з маркетингу, маркетолог 14 ПК  Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі   «Економіка підприємств» з дисциплін: «Основи підприємств та управлінської діяльності», «Економіка підприємства». Свідоцтво № ПК 08/172 від  28.12.2012 1 викладач
37.  МУЗИКА
Станіслав
Станіславович
Одеська державна академія будівництва та архітектури, диплом спеціаліста 2014 Промислове та цивільне будівництво спеціаліст з промислового цивільного будівництва 2,5   спеціаліст Провідний інженер з охорони праці, викладач
38.  НЕЧМОНЯ
Олексій
Анатолійович
Вінницький державний педагогічний університет
Тульчинське  культурно-освітнє училище
2009
1988
Педагогіка і методика середньої освіти.
Трудове навчання
Культурно-освітня робота  № 2004
Вчитель трудового навчання, організатор технічної творчості
Керівник самодіяльного оркестру народ. інструментів
23,4 Донецький національний університет – на теми: підготовка за програмою «Педагогіка вищої школи»; методика викладання у вищій школі;  Свідоцтво 12 СПВ 147216 від 22.02.2016 2 викладач
39.  ОНУФРІЙЧУК
Світлана
Володимирівна
Одеський державний
педагогічний інститут
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педпрацівників, диплом спеціаліста
1994
1996
Педагогіка і методика виховної роботи
Практичний психолог в галузі освіти
Методист по виховній роботі. Учитель етики і психології сімейного життя
Практичний  психолог
30 ПК  Центр післядипломної освіти – застосування методів активного навчання при організації навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів І-ІІІ р.акр. в умовах реформування освіти України (обсягом 72 год) –  свідоцтво № ПК  01116223/01-05 від 29.02.2016
ПК  ДОНУ – на теми: підготовка за програмою «Управління навчальним закладом», методика викладання у вищій школі (психологія). Свідоцтво 12 СПВ 145326 від 24.02.2017
Навчання з охорони праці – МОН, посвідчення № 34 від 10.11.2016
Вища
Викладач-методист
Заст..директора з виховної роботи
40.  ОНУФРІЙЧУК
Петро
Михайлович
Вінницький державний
педагогічний інститут, диплом спеціаліста
1986 Математика і фізика Учитель математики і фізики 31 ПК ДЕТУТ –з дисциплін: математика, основи вищої математики – Свідоцтво № ПК 14/401 від 23.12.2015 вища викладач
41.  ОПАРЕНКО
Тетяна
Сергіївна
Вінницький державний педагогічний університет
(Диплом магістра)
2011 Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія Вчитель біології, вчитель хімії. 6,2 Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій обл. – за програмою викладачів біології, екології, хімії, географії – Свідоцтво СПК № 0001032 від 09.02.2018р. 2 викладач
42.  ОГОРОДНІК
Іван
Олексійович
Вінницький технікум залізничного транспорту 1977 Колійні та будівельні машини залізничного транспорту Технік-механік 3   б/к Завідувач навчально-виробничої майстерні
43.  ПЕЧЕНЮК
Олександр
Григорович
Українська державна академія залізничного транспорту, диплом спеціаліста 2005 Залізничні споруди  та колійне господарство Інженер-будівельник залізничного транспорту 21 Навчання з охорони праці – МОНПК  Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі
«Залізнична колія та колійне господарство» - машинізація колієвих і будівельних робіт .   Свідоцтво ПК № 09/359 від13.10.2015
вища Заст. Директора з навчально-виробничої роботи
44.  ПЕЧЕНЮК
Лариса
Вікторівна
Вінницький державний
педагогічний університет, диплом спеціаліста
 2004 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури 11 ПК  Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі
«Суспільних та гуманітарних наук»  з дисциплін: «Українська література», «українська мова», «Українська мова за професійним спорямуванням». Свідоцтво № ПК 03/161 віл 20.04.2012
1 викладач
45.  ПІДЛІСНИЙ
Владислав
Іванович
Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, диплом спеціаліста
Аспірантура
Вінницького
Державного
технічний
університет
(довідка)
1983
1992-по
1996
Тепловози і тепловозне господарство
Система приводів
Інженер шляхів сполучення – механік 32 ПК Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі
«Екологія та безпека життєдіяльності» з дисциплін: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі». Свідоцтво № ПК 09/361 від  13.10.2015
вища
викладач-методист
Викладач
46.  ПОПОВ
Анатолій
Васильович
Уманський національний  університет садівництва, диплом спеціаліста 2011 Лісове господарство Спеціаліст
лісового господарства
13 ПК  НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької обл., сфера цивільного захисту – посвідчення АВ № 000219 від 24.04.2014 2 Викладач
47.   ПОПОВА
Наталія
Іванівна
Українська сільськогосподар-ська академія, диплом спеціаліста 1988 Лісове господарство< Інженер лісового господарства 29 ПК - Уманський національний університет садівництва на теми: організація та навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін; організація самостійної та наукової роботи студентів; впровадження інноваційних технологій  у навчальний процес». Свідоцтво 12 СПВ 066520 від 03.03.2017 Вища
Викладач-методист<
Викладач
48.   П’ЯТАК
Юлія
Миколаївна
Вінницький державний
педагогічний інститут, диплом спеціаліста
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педпрацівників, диплом спеціаліста
1994
1996
Російська мова і література
Українська мова та література,
англійська мова
Учитель російської мови і літератури
Вчитель англійської  мови, української мови та літератури
31 ПК КВНЗХ «Вінницька академія неперервної освіти», художня культура та культурологія, Свідоцтво ВА 02139682/005709 від  23.12.2016 вища Викладач
49.   ПРИСЯЖНА
Тетяна
Іванівна
Вінницький державний
педагогічний
Інститут, диплом спеціаліста
2004 Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика Вчитель фізики, основ інформатики та астрономії 8,9 ПК ДЕТУТ на кафедрі «Фізика та електротехніка» - з дисциплін: «Фізика», «Основи інформатики та обчислювальної техніки» Свідоцтво № ПК 14/402 від 23.12.2015 1 викладач
50.   ПРИДАТКО
Володимир
Іванович
Вища інженерна пожежно-технічна школа МВД СРСР, диплом спеціаліста 1979< Протипожежна техніка і безпека Інженер протипожежної техніки і безпеки 30 ПК - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  - на теми: організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту; організація пожежогасіння та аварійно-рятувальних робіт; аварійно-рятувальна техніка і обладнання; пожежно-технічне обладнання. Свідоцтво № 02415 від  22.12.2012 вища Викладач
51.   РОЗГОНЮК
Надія
Іванівна
Вінницький державний  педагогічний інститут, диплом спеціаліста 1989 Географія з додатковою спеціальністю  біологія Учитель географії і біології 28 ПК ДОНУ- на теми: підготовка за програмою «Педагогіка вищої школи»; методика викладання у вищій школі(біологія); Свідоцтво 12 СПВ 145351 від  24.02.2017 вища Викладач
52.   РОГОЗЮК
Тетяна
Леонтіївна
>Новочеркаський інженерно -меліоративний інститут, диплом спеціаліста 1987 Лісове господарство Інженер лісового господарства 19,4 Вінницький національний аграрний університет на кафедрі «лісівництва та кормовиробництва» з дисциплін «Дендрологія», « озеленення насалених місць». Сертифікат № 8 від  22.11.2013 1 викладач
53.   РОМАНЮК
Марія
Семенівна
Вінницький державний  педагогічний інститут, диплом спеціаліста 1996 Географія Учитель географії 32 ПК ДОНУ – на теми: підготовка за програмою «Педагогіка вищої школи»; методика викладання у вищій школі(екологія);  Свідоцтво 12 СПВ 145353 від  24.02.2017 1
(викладач)
1 (методист)
Методист заочного відділення
54.   СЕДАЧ
Олександр
Георгійович
Ленінградський інститут інженерів залізничного транспорту 1980 Будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство Інженер шляхів сполучення - будівельник 34

Навчання з охорони праці – МОН

ПК - Державний економіко-технологічний університет транспорту на кафедрі
«Залізнична колія та колійне господарство» з дисциплін: «Геодезія», «Вишукування та проектування залізниць». Свідоцтво № ПК 04/317 від  04.03.2015
Вища, викладач-методист викладач
55.   СУЛИМА
Владислав
Петрович
Вінницький державний педагогічний університет
Вінницький державний педагогічний університет (бакалавр)
Державний університет інфраструктури і транспорту, диплом магістра
2005
2010
2018
Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія
Педагогічна освіта
Залізничний транспорт
Вчитель географії і біології
Бакалавр педагогічної освіти, вчитель Історії.
Магістр залізничного транспорту
12 ПК  Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінн. обл.  на теми: соціально-гамінітарний модуль; професійний модуль; діагностико-аналітичний модуль. Свідцтво СПК № 000031 від 09.10.2015 1 Завідувач відділення Л, К
56.   ТАРНАВСЬКИЙ
Володимир
Вікторович
Вінницький політехнічний інститут, диплом спеціаліста 1993 Промислове та цивільне будівництво Інженер - будівельник 26 ПК Державний економіко-технологічний університет транспорту з дисциплін: «Технологія та організація будівельного виробництва» Свідоцтво № ПК 01/300 від 28.02.2014 Вища викладач
57.   ФАЛІШТИНСЬКИЙ
Михайло
Вікторович
Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту
ІППК Харківської державної академії залізничного транспорту, диплом спеціаліста
1984
2001
Промислове та цивільне будівництво
Промислове і цивільне будівництво
Інженер –будівельник
Магістр за фахом – промислове і  цивільне будівництво
32 Навчання з охорони праці – МОН, посвідчення № 25 від 10.11.2016
ПК ДЕТУТ на кафедрі «Теоретична та прикладна механіка» з дисциплін: «Креслення», «Інженерна графіка» - Свідоцтво № ПК 04/315 від  04.03.2015
Вища
Викладач- методист
директор
58.   ФЕДЧИШЕНА
Наталія
Василівна
Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, диплом спеціаліста 2004 Правознавство юрист 3,8 Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій обл. – за програмою викладачів історії України, всесвітньої історії, людина і світ, правознавство. – Свідоцтво СПК № 0001026 спеціаліст юрисконсульт,
викладач
59.   ШВЕЦЬ
Петро
Григорович
Вінницький державний
технічний університет, диплом спеціаліста
1996 Комп’ютеризовані системи управління і автоматики Інженер - електрик 24,5 ПК  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  на теми: організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту; основи електротехніки та пожежна профілактика  в електроустановках; пожежна і виробнича автоматика; основи зв’язку пожежно-рятувальних підрозділів. Свідоцтво  № 0241822.12.2012
Навчання з цивільного захисту Посвідчення АВ 001527 від 16.01.2014
1 викладач
60.   ЩЕРБАЧЕНКО
Богдана
Володимирівна
Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, диплом спеціаліста 1991 Управління процесами перевозок на залізничному транспорті Інженер шляхів сполучення по управлінню процесами перевозок на залізничному транспорті 20,5 Державний економіко-технологічний університет транспорту,  курси ПК на кафедрі «Управління процесами перевезень».з дисциплін: «Основи комерційної експлуатації залізниць і організація перевезень», «Транспорт та шляхи сполучення», «Технологія галузі». Свідоцтво № ПК 08/174
28.12.2012.
Вища, викладач-методист викладач

 

 

Викладачі -сумісники і погодинники


п/п
Прізвище, ім’я,
по батькові

Освіта
Кваліфікація за дипломом Педстаж      

ВНЗ

Рік
закінчення
Спеціальність за дипломом   Підвищення кваліфікації
Категорія Основне місце роботи та найменування посади Місце проходження, предмет, дисципліна
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  ГЕРМАН
Ганна Петрівна
Київський університет економіки і технологій транспорту,
диплом спеціаліста
2005 Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту Інженер-механік залізничного транспорту 7 Кандидат історичних наук ДЕТУТ, старший викладач кафедри «Вагони та вагонне господарство»  
  ГОЛОВЧЕНКО
Олексій Михайлович
Харківський політехнічний інститут
ім. В.І. Пеніна, диплом спеціаліста
1967 турбінобудування Інженер-механік 37 Кандидат технічних наук ВНТУ, доцент  
  КАЛЄТНІК
Віталій Миколайович
Українська державна академія залізничного транспорту,
диплом спеціаліста
2004 Підйомно-транспорті. Будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання Інженер-механік 3,1 вища ДТТО «Південн-Західна залізниця» - інженер 1 категорії сектору діагностики відділу технічної діагностики ПК  ДЕТУТ на кафедрі»Залізнична колія та колійне господарство» - за інтегративною програмою застосування методів активного навчання при викладанні навчальної дисципліни «Підйомно-транспортні, будівельні, колійні, дорожні машини і обладнання. – Свідоцтво
№ ПК 14/399 від 23.12.2015
  МАРЧУК
Галина Миколаївна
Українська державна академія залізничного транспорту,
диплом спеціаліста
2003 Залізничні споруди та колійне господарство Інженер-будівельник залізничного транспорту 2,3 Спеціаліст ВП Жмеринська дирекція залізничних перевезень ст. Вінниця – старший оператор станційного технологічного центру  
  МОТИГІН
Володимир В’ячеславович
Вінницький політехнічний інститут,
диплом спеціаліста
1982 Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства Інженер-електрик 26 кандидат технічних наук ВНТУ, доцент кафедри ПКТА  
  ПАРФЕНЮК
Микола
Вячеславович
Державний економіко-технологічний університет транспорту,
диплом спеціаліста
2008 Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт) Інженер з транспорту 9 міс. спеціаліст Жмеринська дирекція залізничних перевезень РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», ст. Вінниця - начальник виробничо-технічного відділу  
  УГРИЧ-ТРЕБИНСЬКИЙ
Ігор Георгійович
Вища інженерна пожежно-технічна школа МВД СССР 1987 Протипожежна техніка та безпека Інженер протипожежної техніки і безпеки 29 спеціаліст Громадська організація Вінницька обласна федерація «Пожежно-прикладного спорту» - голова федерації «Пожежно-прикладного спорту». ПК Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – свідоцтво № 02417 – Організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту; Організація пожежогасіння та аварійно-рятувальних робіт; Спеціальна фізична підготовка; Підготовка газодимозахисника; - 22.12.2012
  ЧЕРНИШ
Олександр Іванович
Вінницький національний технічний університет, диплом спеціаліста
Українська держана академія залізничного транспорту,
диплом спеціаліста
2005
2010
Технологія машинобудування
Залізничні споруди та колійне господарство
Інженер-механік
Інженер-будівельник залізничного транспорту
2,2 спеціаліст ДП «Центр механізації колійних робіт» - старший виконавець робіт.  
  ЦАРИК
Андрій
Пилипович
Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича, магістр
2012 Фізичне виховання Магістр фізичної культури 6,2 2 Вінницький гуманітарно-педагогічний  коледж – викладач фізичної культури  
  КУШНІР
Ольга Володимирівна
Київський політехнічний інститут,
диплом спеціаліста
1974 Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти Інженер - механік 38 1 Вінницький транспортний коледж  
  КУЛЬБІДА
Леся Сергіївна
Київський національний університет
ім. Т.Шевченка, диплом магістра
2004 Географія Географ, еколог-ландшафтознавець, менеджер природокористування та ГІС, менеджер освіти, викладач географії, основ економіки та екології 13,6 спеціаліст Вінницький транспортний коледж