Загальна характеристика Вінницького транспортного коледжу

станом на 01.10.2017

 

№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

Денна (очна) форма навчання

Заочна форма навчання

1.

Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб)

370

250

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

   

- молодший спеціаліст (осіб)

370

250

- бакалавр (осіб)

   

- спеціаліст (осіб)

   

- магістр (осіб)

   

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

723

191

у т.ч. за формами навчання:

   

- денна (очна) (осіб)

723

 

- вечірня (осіб)

   

- заочна, дистанційна (осіб)

 

191

3.

Кількість навчальних груп (одиниць)

28

8

4.

Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць)

6

5

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

   

- молодший спеціаліст (одиниць)

6

5

- бакалавр (одиниць)

   

- спеціаліст (одиниць)

   

- магістр (одиниць)

   

5.

Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій), (одиниць)

9

з них випускових (одиниць):

6

5

6.

Кількість факультетів (відділень) (одиниць)

6