У Вінницькому транспортному коледжі активно впроваджують навчання ґаджетами та іншими сучасними засобами, адже потрібно йти в ногу з часом та розвиватися. Кожен викладач хоче бачити в очах своїх здобувачів освіти інтерес, здивування, знання. Тому готуватись до заняття доводиться заздалегідь, гортаючи сторінки професійних журналів, планувати його фрагменти, використовуючи «сучасну зброю» – інноваційні методи навчання.

 7 листопада 2019 року на базі Вінницького транспортного коледжу відбувся семінар викладачів української філології коледжів і технікумів Вінницької області. Формат проведення передбачав обговорення питань, пов’язаних із розвитком та функціонуванням української мови в Україні, обґрунтуванням шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Викладачі коледжу Печенюк Лариса та Кваснюк Інна представили увазі колег арт-колаж на тему: «У центрі літератури – жінка», продемонструвавши прийоми інтерактивного навчання, які активно використовують у власній педагогічній діяльності: «Author's profile», QR-кодування, скрайбінг, Color Sand Therapy, ейдетику, групову роботу в ролях.

Нестандартне заняття чи навіть його фрагмент – це, передусім, творчість, самобутність, прояв мистецтва педагога, викладача-майстра, який застосовує власні нетрадиційні форми роботи зі студентами, використовує індивідуальні, найчастіше авторські дидактичні матеріали,  і стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність, ініціативу студентів, сприяє їх розвитку, підвищенню якості знань, формуванню працьовитості, потрібних у житті навичок та вмінь.

IMG 3851