1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 2. Положення про комісію внутрішнього забезпечення якості освіти у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 3. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Вінницького транспортного фахового коледжу
 4. Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 5. Положення про організацію контролю якості освітнього процесу та підготовки фахівців у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 6. Положення про групи зі змісту та якості освіти у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 7. Положення про моніторинг якості освіти у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 8. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 9. Положення про раду профілактики з правопорушень
 10. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій й проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 11. Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 12. Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості та здійснення коригувальних і запобіжних дій у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 13. Положення про анкетування учасників освітнього процесу у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 14. Положення про розгляд звернень та скарг здобувачів освіти у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 15. Положення про комплексну контрольну роботу у Вінницькому транспортному фаховому коледжі.
 16. Положення про порядок організації та проведення директорської контрольної роботи у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 17. Положення про олімпіади у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 18. Положення про вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 19. Положення про проведення підсумкового контролю у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 20. Положення про порядок організації та проведення рейтингового оцінювання діяльності викладачів Вінницького транспортного фахового коледжу
 21. Положення про предметний гурток Вінницького транспортного фахового коледжу
 22. Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність
 23. Положення про підготовчі курси Вінницького транспортного фахового коледжу