Стандарт підготовки

Шмичкова Інна Юріївна – завідувач відділення.

Відділення було засновано у 2021 році за такими спеціальностями:  

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.    

Освітньо-професійна

програма підготовки (ОПП)

Рецензія на ОПП

   Освітня програма профільної

    загальної середньої освіти (ОП)

 Навчальний план (НП)

 Каталог вибіркових дисциплін  

2023

2023 2023 2023 2023

2022

2022

2022

2022

2022

2021

2021

2021

2021

2021

 

Самооцінювання ОПП "Підриємництво, торгівля та біржова діяльність"

Навчальні та робочі програми обов'язкових дисциплін, що формують спеціальні компетентності

076