Шмичкова Інна Юріївна – завідувач відділення.

Відділення було засновано у 2018 році за такими спеціальностями:  

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.    

      Підготовка фахівців для роботи в комерційних, промислових, аграрних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських компаніях, органах державного управління, для успішного започаткування власної справи.

     Після отримання диплома фахового молодшого бакалавра випускники можуть обіймати такі посади:

 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • агент торговельний;
 • агент комерційний;
 • експедитор транспортний;
 • товарознавець;
 • торговельний брокер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі.

     Після закінчення коледжу фаховий молодший бакалавр може працювати:

 • на підприємстві будь-якої галузі економіки та форми власності;
 • на товарних, фондових та валютних біржах;
 • в агентствах з реклами та маркетингових досліджень.
 • finansy kompanii  ec700 

072  Фінанси, банківська справа та страхування.

     Діяльність спеціальності пов’язана   з роботою у банківській справі та страхуванні; умінні формувати фінансові стратегії розвитку підприємства, організації та установ на перспективу;  ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової, банківської та страхової діяльності.

   Після отримання диплома фахового молодшого бакалавра випускники можуть обіймати такі посади:

 • брокер (посередник) з цінних паперів;
 • дилер (продавець) з цінних паперів;
 • страховий агент;
 • кредитний інспектор;
 • контролер-оператор;
 • інспектор-ревізор;
 • інспектор податкової служби;
 • офіс-менеджер.
 • Після закінчення коледжу фаховий молодший бакалавр може працювати:
 • на підприємствах та організаціях;
 • у державних установах;
 • у банках і кредитних спілках;
 • в органах митної служби;
 • у бюджетних установах та державних фондах;
 • в інвестиційних і страхових компаніях.
 • 1 default  finansy predprijatija1

071 Облік і оподаткування

     Комплексна спеціальність, яка дає можливість фахівцеві працювати   у двох напрямках: бухгалтерському  обліку та оподаткуванні; спеціалісти галузі формують та володіють інформацією, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.  

Після отримання диплома фахового молодшого бакалавра випускники можуть обіймати такі посади:

 • бухгалтер;
 • завідувач каси;
  • касир-експерт;
  • інспектор з івентаризації;
  • інспектор-ревізор;
  • ревізор;
  • інспектор податкової служби;
  • аналітик з кредитування.

Після закінчення коледжу фаховий молодший бакалавр може працювати:

 • на підприємстві будь-якої галузі економіки та форми власності;
 • у банках;
 • у бюджетних установах та державних фондах;
 • у страхових компаніях;
 • у біржових установах.

 37 2  425