Стандарт підготовки

Освітньо-професійна програма підготовки (ОПП)

Освітня програма профільної загальної середньої освіти (ОП)

Навчальний план (НП)

2022

2022

2022

2021

2021

2021

2020

2020

2020Відділення спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» було засновано у 1969 році. Перший випуск техніків – будівельників відбувся у 1973 році.За цей період підготовлено майже 3500 фахівців як за денною, так і заочною формою навчання.

У 2014 році відкрито спеціалізацію « Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю»

Випускники відділення працюють на підприємствах Укрзалізниці та в будівельних і проектних організаціях, займають посади майстрів будівельних та монтажних робіт, техніків - проектувальників, є виконавцями робіт. Крім того випускники відділення можуть проводити технічну експертизу будівель та здійснювати операції з нерухомістю.

Під час навчання у коледжі студенти набувають також робочих професій – муляра та штукатура. Випускники спеціальності мають можливість продовжити освіту за фахом за скороченим терміном у Одеській державній академії будівництва та архітектури, Київському національному університеті будівництва та архітектури та інших навчальних закладах, що з ними співпрацює коледж.

Навчальний процес відбувається у лабораторіях, кабінетах, навчальному полігоні, що відповідають сучасним тенденціям будівельної галузі.

Під час навчальної, виробничої та технологічної практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навиків, професійних якостей особистості фахівця, оволодіння сучасним методам та засобам праці в галузі будівництва для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретних робіт у реальних ринкових і виробничих умовах

10

11

12