Освітня програма - Завантажити

ВІДКРИТТЯ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ!

Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту

Screenshot 2020 03 17 Управління колійним комплексом залізниць міського та промислового транспорту Український державнийpng

Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Залізничний транспорт
Назва програми Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
Рівні освіти Фаховий молодший бакалавр
Час навчання денна форма навчання
на основі повної загальної середньої освіти (1 рік 10 місяців / 4 семестри)

на основі базової загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців / 8 семестрів)
Мета навчання за освітньою програмою

Навчитися ставити та вирішувати інженерні задачі, пов’язані з проектуванням та будівництвом залізниць, інженерних споруд та об’єктів транспорту; розробляти та організовувати технологічні процеси будівництва, ремонту та поточного утримання колії та будов; керувати цими процесами.

Вміти застосовувати сучасні комп’ютерні технології в проектуванні та будівництві об’єктів колійної інфраструктури, під час керування експлуатацією колійним комплексом залізниць.

Адресати освітньої програми

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з керівництвом колійною інфраструктурою залізниць, міського та промислового транспорту. Знайти професію у галузі, що пов’язана з залізничною колією, колійним господарством, штучними спорудами (мости, тунелі, водопропускні труби), метрополітенами, методами та засобами контролю за якістю будівельних та ремонтних робіт, робіт, що виконуються при поточному утриманні залізничної колії та штучних споруд, методами та технічними засобами контролю стану залізничної колії та штучних споруд.

Достатню уваги в програмі приділяється питанням забезпечення безпеки руху поїздів, що враховують психологічні особливості сприйняття інформації людиною та її поведінку в нештатних та небезпечних ситуаціях.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
  • формуються навички керування виробничим колективом, самостійне прийняття рішень, розробка й укладання технічної документації;
  • вивчаються методи проектування, ремонту, експлуатації, поточного утримання залізничної колії, її пристроїв та штучних споруд (мостів, тунелів, труб, земляного полотна та інш.), перспективи технічного розвитку залізничної галузі;
  • вивчаються сучасні методи розрахунку залізничної колії та інших будівельних об’єктів залізничної інфраструктури;
  • вивчаються технології виконання колійних та будівельних робіт із застосуванням сучасної колійної та будівельної техніки;
  • вивчаються питання, що пов’язані з забезпеченням безпеки руху поїздів, норм екологічної, промислової безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту при будівництві, реконструкції, експлуатації та поточному утриманні залізничної колії та штучних споруд;
  • вивчаються сучасні підходи щодо проведення інженерних, гідрометричних та інженерно-геологічних робіт при проектуванні, будівництві та експлуатації швидкісних залізничних ліній.
Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати в усіх підрозділах служб колії залізниць, метрополітенів, колійних машинних станцій, відновлювальних поїздів, мостових та тунельних станцій; в проектних організаціях; в організаціях що зайняті будівництвом колій, об’єктів та споруд залізничного, міського та промислового транспорту.

Додаткова інформація

Колійний комплекс – це найвагоміша складова структури магістрального, міського та промислового залізничного транспорту, до якої належить залізнична колія з усіма спорудами та пристроями, колійною спеціальною технікою, господарчими підприємствами, організаціями, виробничими комплексами, основні фонди якого складають до 55% від загального для залізничного транспорту.

Головна вимога до цієї структури – забезпечення усіх міцності, надійності та довговічності всіх будівель і споруд.

Для виконання цих вимог необхідно вміти організовувати, планувати та керувати поточним утриманням колії, колійними роботами, реконструкцією залізниць, споруд і будов та інше.

Колійний комплекс міського транспорту (метрополітен, трамвай тощо) та промислового транспорту (під’їзні колії, цехові, виставочні та інші) має низку суттєвих відмінностей та особливостей у порівнянні з магістральними залізницями. Це специфічні умови експлуатації; нормативи поточного утримання колії; ремонту, відновлення та реконструкції будівель і споруд.


ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

Сулима В.П. - завідувач відділення Відділення та циклова комісія спеціальності “Обслуговування залізничних споруд та об’єктів колійного господарства” були відкриті при Вінницькому лісомеліоративному технікумі в 1964 році для підготовки фахівців колійного господарства і мало назву “Будівництво та експлуатація колійного господарства залізничного транспорту.” Перший випуск техніків-колійників відбувся в 1968 році. За 45 років підготовлено близько 3500 фахівців колійного господарства як за денною, так і заочною формами За час навчання студенти отримують робочу професію монтера колії. Створено сучасну навчально - матеріальну базу із зразковим залізничним колійним полігоном. Коледж пишається своїми випускниками-колійниками, а в першу чергу О.В. Бондарем , який з першого дня працював на будівництві БАМу і особисто вкладав "золотое звено", за що отримав найвищу урядову нагороду - звання Героя Соціалістичної праці. Випускники спеціальності займають керівні посади в структурних підрозділах Південно-Західної залізниці та Укрзалізниці: Крайнік І.Я., Систренський В.О., Іванченко О.В., Крупський С.Г., Мазур О.А., Штойко В., Вінничук О.М. Наші випускники Маняк В.І., Карнаух К.М., Трачук М.А., Ільницький Д.О., Малярський О.П., Печенюк О.Г., Черніцька З.І., Грабовський А.І., Черната П.В., по закінченні вищих навчальних закладів працюють у коледжі, займаються підготовкою та вихованням молодого покоління для роботи на залізничному транспорті.

Випускники спеціальності працюють на колійних підприємствах Укрзалізниці та підприємствах промислового залізничного транспорту на посадах бригадира, техніка, майстра, начальника дільниці. Для кращого засвоєння навчально-теоретичного матеріалу на відділенні обладнані зручні, просторі, світлі кабінети, які оснащені комп’ютерною та мультимедійною технікою, а також макетами та стендами. Зокрема кабінет "Основ вишукування, проектування і спорудження залізниць" має стенди, що ілюструють роботу з геодезичними приладами, а самі прилади (бусолі, теодоліти та нівеліри) є в достатній кількості для проведення геодезичної практики. Рахувати витрати на будівництво та обслуговування залізниці, умінню організувати і спланувати виробництво, нарахувати заробітну платню працівникам навчають у кабінеті "Економіки, організації і планування виробництва". У кабінеті "Залізничної колії" студенти вивчають будову земляного полотна, ознайомлюються з різними типами матеріалів верхньої будови колії. Кабінет "Штучних споруд" розкриває усю різноманітність споруд, які зводять під час будівництва залізниць. Важко уявити залізницю без потужних машин та механізмів, які пришвидшують темпи виконання колійних робіт, покращують їх якість, полегшують працю залізничників. Багато зразків колійного інструменту зібрані та представлені у кабінеті "Машинізації колійних і будівельних робіт". На стінах розміщені стенди та плакати із зображенням сучасних колійних машин важкого типу та безпечні методи виконання робіт. Залізничні магістралі України потребують постійної перевірки основних технічних параметрів, які гарантують безпечні перевезення пасажирів та вантажів, вчасного виявлення можливих небезпек та розробки методів їх усунення. Саме цього навчають у кабінетах "Технічного обслуговування і ремонту залізничної колії" та "Обслуговування залізничних споруд на залізничному транспорті". Вони забезпечені зразками колієвимірювального інструменту, макетами будови залізничного полотна, стенди зображують безпечні методи виконання колійних робіт та способи огородження. У кабінеті курсового і дипломного проектування студенти займаються збором і підготовкою матеріалів для виконання даних проектів. Окрім суто теоретичних знань студенти коледжу мають змогу отримати робітничу професію «монтера колії», «оператора дефектоскопного візка», «чергового по переїзду», «сигналіст» та «розподілювача робіт». Для отримання практичних навичок володіння вимірювальними засобами та колійним інструментом під час виконання робіт з поточного утримання колійне відділення має у своєму розпорядженні навчальний полігон. На полігоні є діючий стрілочний перевод та залізничний переїзд із шлагбаумами. Студенти колійного відділення на час навчання забезпечуються місцем у гуртожитку ( коледж має 2-а гуртожитки). Також до послуг студентів – бібліотека, читальний зал, Їдальня, спортивна і тренажерна зала, тир, спортмайданчик. Багато цікавого у студентське життя додають участь у різних гуртках (технічна творчість та художня самодіяльність, літературно-мистецький і екологічний), КВК, студентське самоврядування. Обдаровані студенти додатково заохочуються стипендіями: Президента України, Верховної Ради, обласної державної адміністрації, міського голови м. Вінниця). А після закінчення Вінницького транспортного коледжу колійного відділення мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації: Державний економіко - технологічний університет транспорту м. Київ; Українська державна академія залізничного транспорту; Вінницький національний технічний університет. Студенти колійного відділення проходять навчально-виробничу практику у структурних підрозділах Укрзалізниці на Львівській, Південно-Західній та Одеській залізниці.