1. 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  2. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  3. 133 Галузеве машинобудування
  4. 192 Будівництво та цивільна інженерія
  5. 205 Лісове господарство
  6. 261 Пожежна безпека
  7. 273 Залізничний транспорт
  8. 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
  9. Предмети загальноосвітньої підготовки