ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор коледжу
М.В.Фаліштинський

група/день Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Куратор групи
1-М-56 Українська література   309
Історія України                 244
Світова література         303
П'ятак
Основи інформатики
Бугрова                              245
Грабовський                    243
Іноземна мова
Білоус                            242
Леськова                      250
Українська мова        309
Печенюк
Фізіка                           209
Ліпач
Біологія                              210
Розгорнюк
Українська література    309
Печенюк
Фізична культура              с/з
Гаврилюк, Горбатий
Історія України               244/236
Бажан
Математика               352
Джереловський
Фізика                        237
Біологія                     309
Захист Вітчизни     355
Берегута
Хімія                                 352
Опаренко
Математика                   256М
Астрономія                    237
Всесвітня історія        309
Бажан
Леськова Н.С.
2-М-55 Деталі машин                       205
Нечмоня
Основи економічної теорії 237
Когайчук
Електротехніка                    259М
Швець
Фізична культура               с/з
Горбатий
Матеріалознавство                    205
Нечмоня
Нарисна геометрія                   201
Кушнір
Основи вищої математики 256М
Онуфрійчук
ДВЗ Автомобілі і трактори       155М
Герман
ДВЗ автомобілі і трактори        155М
Основи вищої математики        256М
Обчислювальна техніка           243
Бугрова                                            245
Грабовський
Нарисна геометрія               201
Кушнір
ДВЗ Автомобілі і трактори155М
Герман
Безпека життєдіяльності   306
Музика
Людина і світ                         236
Батюк
Прикладна математика253М
Беньковський
Матеріалознавство             205
Нечмоня
Опаренко Т.С.
3-М-53 Експлуатація машин    253М
Калентік
Технічна експлуатація залізниць132
Мусій
Експлуатація машин     253М
Підйомно-транспортні машини 254М
Електропривід                    253М
Беньковський
Українська мова                   306
Дмитрик
Підйомно-транспортні машини 254М
Машталер
Гідравліка                                                255М
Головченко
Констуркція ТО і ремонт залізничної колії 132
Мусій
Електропривід                                       253М
Беньковський
Фізичне виховання              с/з
Гаврилюк
Гідравліка                               255М
Технічна експлуатація залізниць 132
Гідравліка                           253М
Головченко
Експлуатація машин 253М
Калєтнік
Підйомно-транспортні машини 245М
Машталер
Іноземна мова 250
Білоус
Джереловський В.А.
3-М-54 Експлуатація машин      254М
Беньковський
Підйомно-транспортні машини 253М
Калєтнік
Експлуатація машин      255М
Підйомно-транспортні машини 253М
Українська мова 306
Дмитрик
Експлуатація машин 253M
Беньковський
Технічна експлуатація залізниць 132
Мусій
Електропривід 253M
Беньковський
Гідравліка 254M
Головченко
Конструкія ТО і ремонт залізничної колії 132
Мусій
Гідравліка 253M
Головченко
Тенічна експлуатація залізниці 132
Гідравліка 255M
Фізичне виховання с/з
Гаврилюк
Іноземна мова 250
Білоус
Підйомно-транспортні машини 255M
Калєтнік
Електропривід 254M
Беньковський
Підлісний В.І.
4-М-52 Ремонт машин 257M
Черниш
Експлуатаційні матеріали Опаренко 352
Правила улаштування кранів 254M
Економіка 253M
Ремонт машин 257M
Черниш
Правила улаштування кранів 254M
Машталер
Основи підприємницької і управлінської діяльності 255M
Мусій
Соціологія                                  244
Коваленко
Основи підприємницької і управлінської діяльності255M
Експлуатаційні матеріали       352
Ремонт машин                          257M
Черниш
Основи філосовських знань 236
Соціологія                                    244
Економіка 255M
Ремонт машин 257M
Черниш
Чинники успішного працевлаштування 205
Онуфрійчук
Основи підприємницької і управлінської діяльності 255M
Мусій
Ремонт машин                         257M
Черниш
Основи філосовських знань 236
Батюк
Мусій О.В.
1-ОП-10 Фізика             221
Присяжна
Інформатика 243
Бугрова, Грабовський 245
Українська література 304
Кваснюк
Історія України      236
Батюк
Світова література      303
П`ятак
Біологія                          210
Розгонюк
Захист Вітчизни          355
Берегута
Історія України                    236
Українська література     304
Математика                         205
Грабовський
Фізична культура             с/з
Коваль
Іноземна мова        242
Леськова
Українська мова    306
Дмитрик
Біологія                   309
Астрономія              221
Математика            114
Фізика                      221
Всесвітня історія 132
Сулима
Хімія                         352
Опаренко
Малярський О.П.
2-ОП-8 Основи вищої математики 256M Онуфрійчук
Електротехніка 259M
Швець
Залізничні станції і вузли 115
Матяш
Фізична культура             с/з
Коваль
Основи філосовських знань 236
Батюк
Хімія                                 352
Опаренко
Економічна теорія          237
Електротехніка               259M
Соціологія                          244
Коваленко
Залізничні станції і вузли 115
Матяш
Основи екології                 237
Когайчук
Інженерна графіка 155M
Герман
Метрологія і стандартизація 254M
Машталер
Основи вищої математики 256M
Обчислюваль-на техніка 243,2
Безпека життєдіяль-ності 306
Музика
Залізничні станції і вузли  115
Матяш
Обчислювальна техніка    243
Грабовський                         245
Матяш В.В.
2-ОП-9 Електротехніка 259M
Швець
Залізничні станції і вузли 115
Матяш
Основи вищої математики 256M
Онуфрійчук
Основи філософських знань 236
Батюк
Хімія 352
Опаренко
Основи екології 237
Когайчук
Електротехніка 259M
Економічна теорія 237
Залізничні станції і вузли 115
Матяш
Безпека життєдіяль-ності 306
Музика
Фізична культура с/з
Коваль
Метрологія і стандартизація 254M
Машталер
Інженерна графіка 201
Кушнір
Обчислювальна техніка 243
Основи вищої математики 256M
Соціологія 244
Коваленко
Обчислюваль-на техніка 243
Грабовський 245
Залізничні станції і вузли 115
Матяш
Присяжка Т.І.
3-ОП-6 Технічна експлуатація 119
Марчук
Організація вантажної і комерційної роботи 351
Щербаченко
Організація пасажирських перевезень 119
Марчук
Організація вантажн. і комерц. роботи 351
Організація руху 119
Комплексна механізація і автоматизація 115
Матяш
Організація руху 119
Лінецька
Українська мова 306
Дмитрик
Економіка 248
Гавриш
Іноземна мова 242
Леськова
Фізичне виховання с/з
Горбатий
Технічна експлуатація 115
Марчук
Лабораторний практикум 308
Малярський 119
Парфенюк
Системи регулювання рухом 308
Малярський
Лаборат. практикум 308/119
Комплексна механізація і автоматизація 115
Лабораторний практикум 308
Малярський 119
Парфенюк
Організація руху 114
Лінецька
Грабовський О.В.
3-ОП-7 Організація вантажної і комерційної роботи 351
Щербаченко
Технічна експлуатація 119
Марчук
Системи регулювання рухом 308
Малярський
Організація руху 119
Організація вантажн. і комерц. роботи 351
Організація руху 119
Лінецька
Комплексна механізація і автоматизація 115
Матяш
Іноземна мова 242
Леськова
Українська мова 306
Дмитрик
Економіка 248
Гавриш
Лабораторний практикум 308
Малярський 119
Парфенюк
Технічна експлуатація 115
Марчук
Організація пасажирських перевезень 119
Марчук
Фізичне виховання с/з
Горбатий
Комплексна механізація і автоматизація 115
Лаборат. Практикум 308
119
Організація руху 114
Лінецька
Лабораторний практикум
Малярський 308
Парфенюк 119
П'ятак Ю.М.
1-К-72 Українська мова 304
Кваснюк
Фізична культура с/з
Коваль, Горбатий
Математика
Фізика 221
Інформатика
Бугрова, 243
Грабовський 245
Українська література 304
Кваснюк
Історія України 244
Біологія 210
Фізика 221
Присяжна
Астрономія 352
Українська література 304
Захист Вітчизни 355
Берегута
Біологія 210
Розгонюк
Хімія 352
Опаренко
Іноземна мова
Білоус, 242
Леськова 250
Всесвітня історія 236
Сулима
Математика 256M
Джереловський
Світова література 303
П`ятак
Історія України 244
Коваленко
Довжок П.В.
2-К-71 Залізнична колія 132
Мусій
Основи вищої математики 256M
Онуфрійчук
Основи економічної теорії 237
Когайчук
Фізична культура с/з
Гаврилюк
Геодезія 209
Седач
Основи екології 237
Когайчук
Людина і світ 236
Батюк
Інженерна графіка 201
Технічна механіка 354
Основи вищої математики 256M
Комп`ютерна техніка 243
Хімія 352
Опаренко
Геодезія 209
Седач
Комп`ютерна техніка
Бугрова, 243
Крилов 245
Залізнична колія 132
Мусій
Електротехніка 259M
Швець
Інженерна графіка 201
Кушнір
Безпека життєдіяльно-сті 306
Музика
Квасюк І.О.
3-К-70 Машинізація 130
Маняк
Будівельні та конструкційні матеріали 308
Малярський
Технічне обслуговування і ремонт 223
Довжок
Українська мова 304
Кваснюк
Основи підприємницької та управлінської діяльності 248
Кульбіда
Фізичне виховання с/з
Гаврилюк, Горбатий
Основи підприємницької та управлінської діяльності 132
Кульбіда
Технічна експлуатація залізниць 130
Маняк
Основм вмшукування 209
Будівельні та конструкційні матеріали 308
Малярський
Основи вишукування
Карнаух
Іноземна мова
Білоус,242
Леськова 250
Технічна експлуатація залізниць 130
Машинізація 130
Маняк
Технічне обслуговування і ремонт 201
Довжок
Неруйнуючий контроль рейок 130
Манячк
Гуцол О.А.