275.02 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ)

Рекомендовані до зарахування на навчання
за рахунок коштів державного бюджету (безкоштовно)

261 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Рекомендовані до зарахування на навчання
за рахунок коштів державного бюджету (безкоштовно)

205 Лісове господарство

Рекомендовані до зарахування на навчання
за рахунок коштів державного бюджету (безкоштовно)

 

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Рекомендовані до зарахування на навчання
за рахунок коштів державного бюджету (безкоштовно)