ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

     Важливим елементом профорієнтаційної діяльності на етапі підготовки і відбору абітурієнтів є формування відповідних нормативних вимог до вступників.

     Конкурс фізичних здібностей не лише орієнтований на виявлення рівня загальної фізичної підготовленості абітурієнтів, але й визначає можливість навчання за спеціальністю 261 Пожежна безпека, оскільки майбутній фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України для виконання дій за призначенням (рятування потерпілих, роботи із спеціальним пожежним та аварійно-рятувальним обладнанням) повинен бути фізично розвиненим, спритним і витривалим.

     Нормативною базою конкурсу з фізичних здібностей є Умови прийому до вищих навчальних закладів України, затверджені наказом МОН України від 13 жовтня 2017 року № 1377, погоджені Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за №1396/31264, програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

     Конкурс фізичних здібностей має на меті визначення рівня фізичної підготовленості та оцінювання виконання завдань з фізичної культури при вступі до Вінницького      транспортного коледжу на спеціальність 261 Пожежна безпека.

     При складанні конкурсу з фізичних здібностей абітурієнт повинен знати умови і порядок виконання тієї чи іншої рухової дії, критерії оцінки контрольних нормативів з фізичної підготовки, правильну техніку виконання тих видів вправ, з яких проводиться тестування.

     Абітурієнт повинен вміти:

  • - технічно правильно виконувати визначені Правилами прийому до Вінницького транспортного коледжу у 2019 році і програмою конкурсу фізичних здібностей з гімнастики та легкої атлетики види вправ;
  • - продемонструвати належний рівень фізичної підготовленості.

     До конкурсу фізичних здібностей допускаються фізично здорові особи, які пройшли медичне обстеження і допущені лікарем до тестування, чітко усвідомили мету своєї участі в ньому, ознайомлені з технікою і правилами безпеки під час їх виконання. Особи, які допущені до конкурсу фізичних здібностей , повинні бути одягнені у відповідний спортивний одяг і взуття. Якщо абітурієнт почувається незадовільно, брати участь у конкурсі йому  не рекомендується.

     Програма конкурсу фізичних здібностей та критерії оцінювання оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та на сайті навчального закладу.

     Конкурс фізичних здібностей проводиться в три етапи:

     1 етап –  підтягування на перекладині (юнаки), згинання і розгинання рук в упорі лежачи від підлоги або іншої горизонтальної поверхні (дівчата);

     2 етап –  біг 100 м;

     3 етап – біг 1000 м   відповідно до правил змагань з гімнастики та легкої атлетики.

     Нормативні вимоги розроблено з урахуванням вікових особливостей та «Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України», затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. № 80.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНИХ ВПРАВ

ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

 

     Вступне випробування щодо рівня фізичних здібностей є обов’язковим для вступників, які вступають на перший курс денної форми навчання.

     Звільняються від складання екзамену щодо рівня фізичних здібностей з виставленням в екзаменаційному листі та екзаменаційній відомості 12 балів особи, які мають спортивні звання майстра спорту, майстра спорту міжнародного класу та заслуженого майстра спорту з усіх видів єдиноборств, багатоборств, важкої і легкої атлетики, військово-прикладних та службово-прикладних видів спорту.

     До екзамену щодо рівня фізичних здібностей вступник допускається за рішенням попереднього медичного огляду за день до іспиту та за письмової згоди батьків про допуск дитини до виконання фізичного навантаження.

     Голова екзаменаційної комісії коледжу на початку проведення вступного екзамену у довільному порядку видає кожному з вступників нагрудний номер та фіксує його у загальному списку вступників, який на час проведення вступного екзамену зберігається у нього.

     Вступний екзамен проводиться протягом одного дня та складається з таких вправ:

  • • для юнаків:

- біг на 100 м;

- підтягування на перекладині;

- біг на 1000 м;

  • • для дівчат:

- біг на 100 м;

- згинання та розгинання рук з упору лежачи;

- біг на 1000 м.

     Послідовність виконання вправ зазначається у розкладі екзаменів.

     Члени предметної екзаменаційної комісії у робочій відомості фіксуються нагрудний номер вступника та результати виконання ним вправи (кількість підтягувань, згинань – розгинань рук з упору лежачи, час і т.і.).

     Після виконання кожної вправи здійснюється перерва з метою відновлення вступниками фізичного стану.

     Напередодні проведення екзамену із вступниками проводиться консультація щодо техніки виконання вправ та дотримання правил техніки безпеки під час їх виконання.

     На екзамен вступники прибувають у спортивному одязі (футболка, шорти або спортивний костюм) та взутті (кеди, кросівки без шипів) у встановлений графіком час. При собі вони повинні мати екзаменаційний лист для проведення візуальної ідентифікації особи.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ВПРАВ КОНКУРСУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи

Обладнання. Підлога спортивної зали, рівний дерев'яний або земляний майданчик.

Опис проведення тестування. Абітурієнт, який виконує згинання і розгинання рук в упорі лежачи від підлоги повинен прийняти положення: руки прямі на ширині плечей кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці стоп опираються на підлогу. За командою "Можна", учасник починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки. Результатом тестування є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу.

Загальні вказівки і зауваження. Не дозволяється торкатись опори стегнами, змінювати пряме положення тіла та ніг, перебувати у вихідному положенні та із зігнутими руками більш як 3 секунди, лягати на підлогу, розгинати руки почергово, розгинати і згинати руки не з повною амплітудою.

Підтягування на перекладині

Обладнання. Горизонтальний брус або перекладина діаметром 2-3 сантиметри, лава, магнезія. Брус чи перекладина повинні бути розміщені на такій висоті, щоб учасник у висі не торкався ногами землі.

Опис проведення тестування. Учасник тестування стає на лаву і хватом зверху (долонями вперед) береться за перекладину на ширині плечей, руки прямі. За командою "Можна", згинаючи руки, він підтягується до такого положення: підборіддя знаходиться над перекладиною. Потім учасник повністю випрямляє руки, опускаючись у вис. Вправа повторюється стільки разів, скільки в учасника вистачить сил.

     При виконанні вправи вступником екзаменатор голосно веде підрахунок кількості правильно виконаних підтягувань.

     Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушена жодна умова.

Загальні вказівки і зауваження. Кожному учасникові дозволяється лише один підхід до перекладини. Не дозволяється розгойдуватися під час підтягування, робити зайві рухи ногами для допомоги собі. Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібного положення більш як 2 рази підряд.

Спринтерський біг (100 метрів)

Обладнання . Секундомір, що фіксує соті частки секунди, стартові колодки, стартовий пістолет або прапорець.

Опис проведення тестування. За командою “На старт!” абітурієнти стають за стартову лінію в положення низького старту (носок лівої (правої) ноги знаходиться на відстані довжини стопи від стартової лінії, права (ліва) нога ставиться на коліно у точці на відстані півтори стопи від стартової лінії; руки ставляться до лінії) і зберігають нерухомий стан. За командою “Увага!” таз припіднімається вгору, ноги трохи розгинаються в колінних суглобах. За сигналом стартера (команда “Руш!” або постріл пістолета) вони повинні якнайшвидше подолати задану дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем.

     Результатом складання екзамену є час подолання дистанції з точністю до сотої частки секунди.

Загальні вказівки і зауваження. Дозволяється тільки одна спроба виконання вправи. У разі відсутності стартового пістолета подається команда “Руш!” з одночасним сигналом прапорцем для хронометристів. У забігу можуть брати участь двоє і більше учасників, але час кожного фіксується окремо.

Біг 1000 метрів

Обладнання. Хронометри, виміряна дистанція (міряти дистанцію слід по лінії, що проходить на відстані 15 сантиметрів від внутрішнього краю доріжки), стартовий пістолет або прапорець.

Опис проведення тестування. Для юнаків та дівчат умови виконання вправи однакові. За командою "На старт" учасники тестування стають до стартової лінії в положення високого старту. Коли всі готові до старту, за командою "Руш" (або за пострілом) вони починають біг, намагаючись закінчити дистанцію якомога швидше. У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу. Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до секунди.

Загальні вказівки і зауваження. Бігова доріжка повинна бути рівною і відповідати технічним вимогам.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

КОНКУРСУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

     За підсумками екзамену з оцінки рівня фізичної підготовки вступнику виставляється результат та кількість балів згідно з нормативами виконання вправ з фізичної підготовки (таблиця 1), які заносяться спочатку до екзаменаційної відомості, а потім –  до екзаменаційного листа та оголошуються вступнику в день складання екзамену.

     Відповідно до Правил прийому до Вінницького транспортного коледжу у 2018 р. оцінка обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожен етап конкурсу, яких не може бути більше, ніж три.

     Якщо це число не є цілим, то кінцеве значення обчислюється шляхом округлення до цілого. При цьому якщо дробова частина не перевищує 0,50 бала, то число округлюється до меншого цілого, а якщо становить 0,51 бала та вище – до більшого цілого.

     Якщо хоча б за одну вправу отримано менше 4-х балів, то екзамен з оцінки рівня фізичної підготовки вважається не складеним.

     Перескладання екзамену з оцінки рівня фізичної підготовки не дозволяється.

     Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією рівня, не допускаються до участі у наступному етапі конкурсу фізичних здібностей та конкурсному відборі на навчання.

 

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО

КОНКУРСУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Таблиця 1. Нормативні вимоги конкурсу фізичних здібностей

№ п/п

Види

випробування

Оцінка в балах

«12»

«11»

«10»

«9»

«8»

«7»

«6»

«5»

«4»

«3»

«2»

«1»

1

Згинання і

розгинання рук в упорі лежачи

(разів)

                       

  - дівчата 

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

2

Підтягування на перекладині

(разів)

                       

- юнаки            

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

3

Біг 100м (с)

                       

- юнаки

12.5

12.7

13.0

13.5

13.7

14.0

14.5

14.7

15.0

15.5

15.7

16.0

- дівчата

14.8

15.2

15.6

16.0

16.4

16.8

17.2

17.6

17.8

18.0

18.4

18.8

4

Біг 1000м на витривалість

(хв.,с.)

                       

- юнаки

3.15

3.20

3.25

3.30

3.35

3.40

3.45

3.50

3.55

4.00

4.05

4.10

 - дівчата

3.40

3.45

3.50

4.00

4.05

4.10

4.20

4.25

4.30

4.35

4.50

4.55