ЗМІСТ

Загальні положення

 1. 1. Дисципліна «Пожежна профілактика»
 2. 2. Дисципліна «Організація службової діяльності»
 3. 3. Дисципліна «Пожежна тактика»
 4. 4. Дисципліна «Охорона праці в галузі»
 5. 5. Дисципліна «Газодимозахисна служба»
 6. 6. Дисципліна «Пожежна техніка»
 7. 7. Дисципліна «Засоби гасіння пожеж»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою фахового вступного випробування є оцінка рівня знань вступників при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за напрямом 26  “Цивільна безпека”, спеціальності 261 “ Пожежна безпека “(зі скороченим терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.

Програма фахового вступного випробування на підставі освітньо- професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованих робітників відповідних спеціальностей.

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій (тестовій) формі співбесіди із професійно-орієнтовних дисциплін.

Білет фахового вступного випробування містить десять питань з основних профілюючих дисциплін.

1 Дисципліна «Залізнична колія»

Рекомендована література

 1. Даніленко Е.І. Залізнична колія (у 2-х томах) Київ,2010
 2. Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути М.: УМК МПС России 2001
 3. Корнійчук М.П. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту ч.1 та ч.2 К.:Дельта 2006
 1. 4. Збірник типових технологічних процесів модернізації та капітального ремонту залізничної колії (ЦП-2-1198, ЦП-3/65).
 1. Технічні вказівки щодо стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії ЦП-0267 К.: Укрзалізниця. Головне управління колійного господарства 2012
 2. Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню і ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України ЦП-0266  К.: 2012
 3. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України. – ЦП/0269К.: 2012
 4. Даніленко Е.І. Положення про систему ведення колійного господарства на залізницях України  К.:2011
 5. Типові технологічні процеси. ЦП/0216 К.: 2010
 6. Шраменко В.П. Вказівки щодо встановлення гарантійного терміну експлуатації колії та споруд після виконання робіт з модернізації колії ЦП-0203  К.: 2009
 7. Інструктвні вказівки з основних питань утримання залізничної колії і забезпечення руху поїздів ЦП/0161  К.: Транспорт України, 2007
 8. Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України (ЦП-0081). К.:Поліграфсервіс 2002
 9. Даніленко Е.І. Правила і технологія виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії” ЦП-0084 К.:Поліграфсервіс 2002

Інтернет-ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua ‑Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).
 2. http://www.mon.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 3. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия МОТ.
 4. http://www.budinfo.com.ua ‑ Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».
 5. http://www.oxpaha.ru ‑ ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.
 6. http://www.tehdoc.ru ‑ Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс, посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.
 7. www/ MNS/ GOV/UA - офіційний сайд ДСНС України.

Рекомендована література

 1. 1. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Сирих В.М. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів. Харків, НУЦЗУ, 2016
 2. 2. Васильченко Ю.В., Квітковський О.В.,Миргород О.А., Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій. Харків, НУЦЗУ, 2013
 3. 3. Артеменко В.В., Вовк С.Я.,Хлевной О.В. Будівлі та споруди і їх поведінка в умовах пожежі. Навчальний посібник. Львів: ЛДУБЖД, 2015
 4. 4. Барбашин В.В.,Смирнов О.М., Толкунов І.О. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів. Харків, НУЦЗУ, 2015
 5. 5. Тарнавський А.Б., Сукач Р.Ю., Сукач Ю.Г. Техногенна безпека. Львів: вид-во “ РАСТР - 7 “, 2014.
 6. 6. Лопушанський Я.Й., Семерак М.М. Радіаційна безпека. Іонізуюче випромінювання.. Львів: ЛДУБЖД, 2016.
 7. 7. Ференц Н.О., Павлюк Ю.Е. Пожежна профілактика технологічних процесів. Львів: ЛДУБЖД, 2015.
 8. 8. Мелешко М.З., Бабаджанова О.Ф. Башинський О.І. Пожежна безпека агропромислового комплексу. Харків, НУЦЗУ, 2014.
 9. 9. Дерев’янко О.А.,Христич В.В., Бондаренко С.М. Автоматичний протипожежний захист об’єктів. Харків, НУЦЗУ, 2014.
 10. 10. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозковий В.О. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів тв апаратів. Харків, НУЦЗУ, 2014.
 11. 11. Ратушний Р.Т., Саміло А.В. Кузиляк В.Й. Навчальний практикум з питань адміністративного права в галузі пожежної безпеки. Львів: ЛДУБЖД, 2013.
 12. 12. Шелюх Ю.Є., Половко А.П., Практичний посібник з питань дослідження пожеж. Львів: ЛДУБЖД, 2012.
 13. 13. Міллер О.В. Практичний посібник з пожежної безпеки. Львів: ЛДУБЖД, 2011.
 14. 14. Пожежна безпека. Збірник нормативно-правових актів (томи 9-17).
 15. 15. Правила пожежної безпеки в Україні. НАПБ А.01.001 -2014.

Криштальський Б.П..  Адміністративно-правова діяльність органів та підрозділів МНС. Львів: ЛДУБЖД, 2015 .

 1. 16. Криштальський Б.П. Посібник з питань дізнання пов’язаних з пожежами. Львів: ЛДУБЖД, 2017.
 2. 17. Кодекс цивільного захисту України. ВР № 5403-V1, 2012
 3. 18. Професійна та службова підготовка підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Наказ МНС України від 01.09.2009р. №601.
 4. 19. Порядок організації служби в підрозділах ДСНС України. Наказ МВС України від 07.10.2014р. №1032..
 5. 20. Методичні рекомендації по організації вогневої підготовки підрозділів відомчої воєнізованої охорони. Укрзалізниця, ЦУО - 0044, 2013
 6. 21. Настанова з організації та проведення наглядово-профілактичної роботи. Укрзалізниця,ЦУО - 0033, 2008.
 7. 22. Настанова з організації служби підрозділів відомчої воєнізованої охорони. Укрзалізниця,ЦУО - 0029, 2006.
 8. 23. Положення про порядок охорони вантажів і об’єктів Укрзалізниці. Укрзалізниця,

ЦУО - 0034, 2008.

 1. 24. Пєтухова О.А., Горностай Ю.В. Спеціальне водопостачання. Харків, НУЦЗУ, 2013.
 2. 25. Ратушний Р.Т., Ковальчук А.М., Петренко А.М. Фізичне виховання – основа оперативно-рятувальних дій в надзвичайних ситуаціях. Львів: ЛДУБЖД, 2015.
 3. 26. Ковалишин В.В., Лущ В.І., Пархоменко Р.В. Основи підготовки газодимозахисника. Львів: ЛДУБЖД, 2015.
 4. 27. Ларін О.М., Грицина І.М.. Грицина А.Я. Інженерна техніка та спеціальні машини для ліквідації надзвичайних ситуацій. Харків, НУЦЗУ, 2012.
 5. 28. Придатко О.В.. Сичевський М.І., Ренкас А.Г., Інженерна та спеціальна техніка для ліквідації надзвичайних ситуацій. Частина 1. Львів: ЛДУБЖД, 2014.
 6. 29. Сичевський М.І., Ренкас А.Г., Придатко О.В. ., Інженерна та спеціальна техніка для ліквідації надзвичайних ситуацій. Частина 2. Львів: ЛДУБЖД, 2015.
 7. 30. Пархоменко Р.В. Болібрух Б.В., Чалий Д.О. Пожежна тактика. Кам’янець-Подільський: ПП “ Медобори - 2006“
 8. 31. Колєнов О.Є., Безуглов В.М. Первинна підготовка пожежного – рятувальника. Харків, НУЦЗУ, 2013.
 9. 32. Дмитровський С.Ю., Лящ В.І.. Основи підготовки пожежного. Харків, НУЦЗУ, 2013.
 10. 33. Сировой Ю.М., Сенчихін А.А., Основи тактики гасіння пожеж. Харків, НУЦЗУ, 2017.
 11. 34. Сукач Р.Ю., Лоїк В.Б. Організація служби і професійної підготовки в ДСНС України. Львів: ЛДУБЖД, 2014.
 12. 35. Придатко В.І. Мостовий Р.С.. Пожежна тактика. Основи організації гасіння пожеж. Практичний посібник Частина 1. Вінниця, 2016
 13. 36. Статут дій у надзвичайних ситуаціях, Наказ МНС №285.
 14. 37. В.П. Иванников, ГІ.П. Клюс. Справочник руководителя тушения пожар а. М. Стройиздат.
 15. 38. Р.В. Пархоменко та ін. « Пожежна иактика» (практикум), ЛДУБЖ, 2012 р.
 16. 39. Болібрух Б.В. та ін. «Основи організації тактичної підготовки в підрозділах ОРС ЦЗ», ЛДУБЖ, 2010 р.

Перелік дисциплін до фахових вступних випробувань на заочну форму навчання для спеціальності :“Пожежна безпека ”.        

                    

Пожежна профілактика:

Організація службової діяльності.

Пожежна тактика.

Газодимозахисна служба.

Пожежна техніка.

Засоби гасіння пожеж.

Охорона праці в галузі.