ЗМІСТ

Загальні положення      

1 Дисципліна «Залізнична колія»

2 Дисципліна «Технічне обслуговування і ремонт залізничної колії»

3 Дисципліна «Технічна експлуатація залізниць і безпека руху»

4 Дисципліна «Охорона праці в галузі»

5 Дисципліна «Машинізація колієвих і будівельних робіт»

6 Критерії оцінювання знань абітурієнтів

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою фахового вступного випробування є оцінка рівня знань вступників при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за напрямом 5.070105 «Рухомий склад залізниць» (зі скороченим терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.

Програма фахового вступного випробування на підставі освітньо- професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованих робітників відповідних спеціальностей.

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій (тестовій) формі співбесіди із професійно-орієнтовних дисциплін.

Білет фахового вступного випробування містить десять питань з основних профілюючих дисциплін.

1 Дисципліна «Залізнична колія»

Типи  і види елементів нижньої та верхньої будови колії на залізничному транспорті, властивості, характеристики,  розрахунки,  експлуатація. Сучасні конструкції залізничної колії, основи її експлуатації та взаємодії із залізничним транспортом. Конструкції верхньої будови колії та стрілочних переводів.

Рекомендована література

 1. Даніленко Е.І. Залізнична колія (у 2-х томах) Київ,2010
 2. Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути М.: УМК МПС России 2001
 3. Корнійчук М.П. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту ч.1 та ч.2 К.:Дельта 2006
 1. 4. Збірник типових технологічних процесів модернізації та капітального ремонту залізничної колії (ЦП-2-1198, ЦП-3/65).
 1. Технічні вказівки щодо стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії ЦП-0267 К.: Укрзалізниця. Головне управління колійного господарства 2012
 2. Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню і ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України ЦП-0266  К.: 2012
 3. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України. – ЦП/0269К.: 2012
 4. Даніленко Е.І. Положення про систему ведення колійного господарства на залізницях України  К.:2011
 5. Типові технологічні процеси. ЦП/0216 К.: 2010
 6. Шраменко В.П. Вказівки щодо встановлення гарантійного терміну експлуатації колії та споруд після виконання робіт з модернізації колії ЦП-0203  К.: 2009
 7. Інструктвні вказівки з основних питань утримання залізничної колії і забезпечення руху поїздів ЦП/0161  К.: Транспорт України, 2007
 8. Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України (ЦП-0081). К.:Поліграфсервіс 2002
 9. Даніленко Е.І. Правила і технологія виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії” ЦП-0084 К.:Поліграфсервіс 2002

Інтернет-ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).
 2. http://www.mon.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 3. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия МОТ.
 4. http://www.budinfo.com.ua ‑ Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».
 5. http://www.oxpaha.ru ‑ ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.
 6. http://www.tehdoc.ru ‑ Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс,    посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

2 Дисципліна «Технічне обслуговування і ремонт залізничної колії»

 Організації поточного утримання колії.

Сучасні технології утримання і ремонту залізничної колії

Модернізації колії на залізницях України, умови проведення модернізації колії.

Планово-запобіжні ремонтно-колійні роботи на залізницях України.

Середній ремонт колії, стрілочних переводів на залізницях України.

Умови проведення капітального та середнього ремонту стрілочних переводів. Середній ремонт стрілочного переводу з використання комплексу колійних машин у складі TL-70, UNIMAT-08, ВНБ, СЗ-4-160, бульдозера Б-170.

Заміну інвентарних рейок на безстикові пліті  на залізницях України та зварювання коротких плітей безстикової колії у довгу з використанням ПРСМ.

Поточне утримання колії з сучасними видами скріплень рейок, шпал.

Рекомендована література

 1. Правила технічної експлуатації залізниць України. Київ 2002.
 2. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України ЦП-0113. Затверджено наказом Укрзалізниці від 10.08.2004р .№ 630-ЦЗ.
 3. Наказ Укрзалізниці від 06.04.2009 №223 – Ц „Рекомендації щодо переходу дистанції колії на дільничну систему організації поточного утримання колії”.
 4. Збірник типових технологічних процесів капітального та середнього ремонтів залізничної колії. М.І.Уманов, В.П.Гнатченко, К.В.Фрішман, М.О.Пономаренко. Дніпропетровськ 2000.
 5. Збірник типових технологічних процесів модернізації та капітального ремонту залізничної колії. ЦП-3/65. Київ 2004.
 6. Збірник типових технологічних процесів ремонту залізничної колії. ЦП-3/45. Київ 2006.
 7. Збірник типових технологічних процесів ремонту безстикової колії. ЦП-3/55. Київ 2006.
 8. Правила та технологія виконання робіт з поточного утримання залізничної колії. ЦП-0084.
 9. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт. ЦП-0273.
 10. Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню ремонту утриманню безстикової колії. ЦП-0266, 2012р.
 11. Інструктивні вказівки з основних питань улаштування та утримання залізничної колії і забезпечення безпеки руху поїздів (Пам’ятка майстру та бригадиру колії) ЦП-0161.
 12. Навчально-контролююча мультимедійна комп’ютерна програма «Правила виконання колійних робіт з поточного утримання залізничної колії».
 13. Посібник з устрою, монтажу та утриманню проміжних пружніх скріплень типу КПП. Київ 2005.
 14. Правила укладання безстикової колії на капітально відремонтованому земляному полотні. ЦП-0118. 2008.
 15. Технічні вказівки із збирання, укладання та утримання зрівнювального пристрою типу Р-65 у складі безстикової колії і стрілочних переводів. ЦП-0145. 2006.
 16. Технічні вказівки щодо збирання, укладання та утримання з’їздів стрілочних переводів типу Р-65 марки 1/11 на залізобетонних брусах. ЦП-0166. 2006.
 17. Технологічний процес середнього ремонту стрілочного переводу з застосуванням комплексу колійних машин у складі ТL-70, UNІМАТ-08, ВБН, СЗ-4-160, Бульдозер Б-170. Київ, 2006.
 18. Улаштування та експлуатація безстикової колії з рейковими плітями необмеженої довжини. Навчальний посібник. В.П. Шраменко, Харків, 2003.
 19. 19. Положення з проведення польових, вишукувальних та проектних робіт при модернізації. Капітальному ремонті колії та укладанні стрілочних переводів на залізобетонних брусах
 20. 20. Технічні вказівки з перевірки плану та поздовжнього профілю залізничної колії
 21. 21. Технічні вказівки з приварки стикових рейкових з'єднувачів
 22. 22. Рейки залізничні старопридатні. Ремонт, зварювання і використання старопридатних рейок. Дослідна партія. Технічні умови
 23. 23. Технологічний процес середнього ремонту стрілочного переводу з застосуванням комплексу колійних машин у складі ТL-70, UNІМАТ-08, ВБН, СЗ-4-160, Бульдозер Б-170
 24. 24. Технічні вказівки із збирання, укладання та утримання зрівнювального пристрою типу Р65 у складі безстикової колії і стрілочних переводів ЦП-0145, 2006р.

 

3 Дисципліна «Технічна експлуатація залізниць і безпека руху»

Основні положення і поря­док роботи залізниць, обов'язки працівників залізниць. Організацій­ні та технічні заходи по використанню засобів залізничного транспорту. Головні розміри та норми утримання важливих споруд, пристроїв і рухомого складу. Системи організації руху поїздів та принципи сигналізації і зв’язку.

Основні документи, що регламентують роботу залізниць. Транспортні події на залізничному транспорті України. Терміни, що використовуються при класифікації порушень безпеки руху: транспортні події, катастрофи, аварії, інциденти, серйозні інциденти

 

Рекомендована література

 1. Правила технічної експлуатації залізниць України (наказ МТУ від 20.12.96 №411) 2002р..
 2. Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України. ЦД-0058 (наказ МТЗУ від 31.08.05 №507).
 3. Інструкція з сигналізації на залізницях України 2008р.
 4. Наказ Мінтрансзв’язку України від 14.06.07 №499 “ Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”.
 5. Методичні рекомендації щодо дій працівників господарств Укрзалізниці для забезпечення безпеки руху в нестандартних ситуаціях відповідно до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації на залізницях України (Наказ Укрзалізниці від 20.12.2004 №992-ЦЗ).
 6. Практичні рекомендації з проведення комісійних місячних оглядів колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв’язку, контактної мережі на станціях залізниць України ЦД-0032. К.: Транспорт України, 2000.
 7. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт ЦП-0273-2012р.
 8. Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 16.10.03 №800.
 9. Інструкція про порядок службового розслідування транспортних подій на залізницях України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 16.10.03 №801.
 10. Положення про Систему управління безпекою руху поїздів в Державній адміністрації залізничного транспорту України, затверджене наказом Мінтрансзв’язку від 14.09.04 №818.
 11. Коментарі до інцидентів і порушень у поїзній і маневровій роботі (№ЦРБ-38/30 від 26.01.05).
 12. Наказ Укрзалізниці від 03.03.09 №164-Ц „Про заходи щодо забезпечення безпеки руху в поїзній і маневрові роботі на залізничному транспорті”.
 13. Збірник нормативних актів з безпеки руху на залізничному транспорті 2011р.

 

4 Дисципліна «Охорона праці в галузі»

Правові й організаційні питання охорони праці.

Основні законодавчі акти в Україні з питань охорони праці. Основні вимоги Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. Система управління безпекою та гігієною праці OHSAS 18001. ДСТУ- П OHSAS 18002 : 2006 (OHSAS 18002 : 2000, IDT)

Основні положення СУОП. Органи державного керування охороною праці, їх компетенція і повноваження. Регулювання охорони праці в колективному договорі. Керування охороною праці на підприємстві. 3-х ступеневий контроль за станом охорони праці. Положення про службу охорони праці. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про працю. Навчання й інструктажі з охорони праці. Рекомендації про порядок розробки інструкцій з охорони праці.

Порядок розслідування нещасних випадків, акти форми Н-1 і НТ. Відповідальність керівника за стан охорони праці. Порядок розслідування нещасних випадків. Поняття виробничої травми, нещасного випадку, невиробничої травми і професійного захворювання. Класифікація травм. Особливості спеціального розслідування. Оформлення розслідування. Акти Н-5, Н-1, НТ. Профілактика травматизму на залізничному транспорті. Аналіз виробничого травматизму. Відповідальність керівника за порушення охорони праці, які викликали за собою ушкодження здоров'я працівників.

Питання професійної безпеки і гігієни праці.

Рекомендована література

 1. 1. Практичний довідник спеціаліста з охорони праці за редакцією В.В. Тихоненко Бізнес Медіа Консалтінг Київ, 2010.
 2. Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини. – К.: МАУП, 2004.
 3. Закон України „Про залізничний транспорт”.
 4. Закон України “Про охорону праці”.
 5. Засоби індивідуального захисту та електрозахисту. Запитання і відповіді, тести. – К.: Основа, 2003.
 6. Керб Л.П. Основи охорони праці, навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004.
 7. Кодекс законів про працю України.
 8. Лапін В.М. Основи охорони праці, навчальний посібник. – Л.: ЛБІНБУ, 2004.
 9. Методичні рекомендації щодо дій працівників господарств Укрзалізниці для забезпечення безпеки руху. – К.: 2005.
 10. Охорона праці в Україні, нормативні документи. – К.: КНТ, 2004.
 11. Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях (НПАОП 60.1-1.48-00) 31.05.00 Наказ № 120 08.06.00 № 340/4561– К.: Основа, 2000.
 12. Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті. ЦУО-0018. К.: Транспорт України, 1997.
 13. Яворський О.П. Гігієна праці. – К.: Медицина, 2004.
 14. Основи охорони праці на залізничному транспорті: навчальний посібник
 15. О.В.Кобець, В.В.Митрофанов, В.І.Діданов. – К.: «Дельта», 2008.– 392с.

5 Дисципліна «Машинізація колієвих і будівельних робіт»

 Сучасна техніка для механізації та автоматизації робіт в колійному господарстві. Механізми та інструмент для механізації робіт з поточного утримання та ремонту колії.

Характеристика різних видів механізації та автоматизації. Комплекти машин для поточного утримання і ремонту колій. Основні техніко – економічні показники комплексно – механізованих колійних робіт. Перспективи розвитку механізації.

Устрій, принцип роботи, технічні характеристики, експлуатація і технічне обслуговування електричного та гідравлічного інструменту, а також механізмів і обладнання; правила охорони праці.

Правила експлуатації колійних машин, механізмів і інструментів. Забезпечення безпеки руху поїздів при  експлуатації машин.

Рекомендована література

 1. Воробьев Э.В. Технология, механизация и автоматизация путевых работ. М.: Транспорт 1996.
 2. Исаев К.С. Машинизация текущего содержания пути. - М.: Транспорт, 1980.
 3. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт. ЦП-0067. Д.: Видавництво АТЗТ ВКФ “Арт - Преса”, 2001 . Затверджена наказом Укрзалізниці від 11.12.2000 . № 692.
 4. Інструкція з сигналізації на залізницях України. ЦШ-001. Київ, 2008.
 5. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України. ЦП-0138. Київ, 2006.
 6. Карпов Н.А. «Путевые механизмы и инструмент». - М.: Транспорт, 1984.
 7. Ланчаков Э.Т. Путевые машины для звеносборочных и звеноразборочных работ. - М.: Транспорт, 1984.
 8. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України. ЦП-0113. - К.: 2000 . Затверджено наказом Укрзалізниці від 05.07.2000 . № 18-ЦЗ.
 9. Правила та технологія виконання робіт з поточного утримання залізничної колії. ЦП-0084.
 10. Правила технічної експлуатації залізниць України. Київ, 2002.
 11. Соломонов В.Н. Путевые машины и механизмы. - М.: Транспорт 1984.
 12. Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню й утриманню безстикової колії. ЦП-0081. - К.: Транспорт України, 2002.

 

6 Критерії оцінювання знань абітурієнтів

Екзаменаційні завдання з фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітнього рівня молодшого спеціаліста спеціальності 273 «Залізничний транспорт» включають в себе тестові завдання. Основна форма тестів – завдання закритої форми відповідей за принципом альтернативної побудови, що передбачає 3-4 відповіді. Тести розроблені у 30 варіантах, кожен варіант включає 10 тестів, які мають приблизно однаковий рівень складності. Для розв’язання тестів студент має володіти глибокими теоретичними знаннями та ана