Група
День

1-Ф-1 2-К-33с 2-К-72 3-К-71 4-К-70
  
   П
   о
   н
   е
   д
   і
   л
   о
   к
Математика
Грабовський О.В.       306

Інформатика
Бугрова О.Г.               243

Біологія та
екологія
Розгонюк Н.І.              210
 
Фізіка
Присяжна Т.І.        221

Культорологія
П'ятак Ю.М.          303

Історія України
Бажан Л.В.            236

Фізичне виховання
Гаврилюк С.В.       с/з
Українська мова
Кваснюк І.О.                   304

Історія України
Сулима В.П.                   244

Математика
Джереловський В.А.    255м
Штучні споруди
Мусій Л.П.                      132

Залізнична колія
Мусій Л.П.                      132

Машинізація
коллієвих робіт
Русавська Л.В.              130

Економіка і орган.
план. виробництва
Гавриш А.П                       248

Неруйнуючий
контроль рейок
Русавська Л.В.                 130

Спеціальний курс
Довжок П.В.                      223

  
   В
   і
   в
   т
   о
   р
   о
   к

Історія України
Бажан Л.В.                 244

Основи
економ. теорії
Батюк І.Є.                   236

Захист Вітчизни
Берегута В.О.            236

Геодезія
Русавська Л.В.       130

Фізика                     221
Інженерна графіка 201

Основи
правознавста
Федчишина Н.В.    244

Геодезія
Седач О.Г.                       209

Інформатика            243,245
Фізика                              221

Українська
література Кваснюк І.О. 304

Спеціальний курс
Довжок П.В.                    223

Фізичне виховання
Гаврилюк С.В.                 с/з

Основи
охорони праці              253м
Штучні споруди             132
Фізичне виховання
Горбатий С.Ю                   с/з

Економіка і орган.
план.виробництва
Гавриш А.П.                     248

Техн. обсл.
і ремонт зал. колії
Довжок П.В.                     223

  
   С
   е
   р
   е
   д
   а

Зарубіжна література 303
Інформатика               243

Хімія
Красій Т.В                    352

Іноземна мова
Леськова Н.С.             242

Географія
Когайчук С.Ю              237
Виробниче навчання
на отримання
робітничої професії

Виробниче навчання
на отримання
робітничої професії

Виробниче навчання
на отримання
робітничої професії
Українська мова             304 
Інженерна графіка         201

Математика
Джереловський В.А.    256м

Іноземна мова
Білоус М.В.                     250

Іноземна мова
Леськова Н.С.               242

Основи охорони
праці
Підлісний В.І.              253м

Метрологія
і стандартизація
Алексєєв І.І                    132

Технічна експлуат.
залізниць
Русавська Л.В.                130

Неруйнуючий
контроль рейок
Русавська Л.В.                130

Техн. обсл.
і рем. зал колії
Довжок П.В.                     223

  
   Ч
   е
   т
   в
   е
   р

Українська література
Печенюк Л.В.              309

Фізична культура
Коваль Л.М.                 с/з

Фізика
Присяжна Т.І.              221

Виробниче навчання
на отримання
робітничої професії

Виробниче навчання
на отримання
робітничої професії

Виробниче навчання
на отримання
робітничої професії
Геодезія
Седач О.Г.                       209

Українська література    304
Математика                  254м

Технологія галузі
Сулима В.П.                  132

Фізична культура
Горбатий С.Ю.
Гаврилюк С.В.                 с/з

Машинізація
коллієвих
і будівельних робіт
Русавчька Л.В.              130

Основи вишукування
Карнаух К.М.                 132

Технічна механіка
Кірієнко Н.Ю.                354

Техн. обсл.
і рем.
зал. колії
Довжок П.В.                     223

Економіка і орган.
план. вироюництва
Гавриш А.П.                     248

Соціологія
Коваленко В.М.               244


   П
    '
   я
   т
   н
   и
   ц
   я

Українська мова
Кваснюк І.О.                304

Фізика
Присяжка Т.І.               221

Математика
Всесвітня історія         115
Інженерна графіка
Кушнір О.В.            201

Технологія галузі
Сулима В.П.           132

Геодезія
Русавська Л.В.       130
Іноземна мова
Білоус М.В.                    250

Інженерна графіка
Кушнір О.В.                   201

Фізика
Присяжна Т.І.                 221
Основи вишукування
Карнаух К.М.                132

Електротехніка
Швець П.Г.                  259м

Залізнична колія
Мусій Л.П.                    132

Неруйнуючий
контроль рейок
Русавська Л.В.                 130

Технічна експлуат.
залізниць                          130
Соціологія                        244

Техн. обсл.
і рем. зал. коліїї
Довжок П.В.                      223

Група
День

1-М-57 2-М-56 3-М-55 4-М-53/54
  
   П
   о
   н
   е
   д
    і
   л
   о
   к
Фізична культура
Гаврилюк С.В.               с/з

Географія
Кульбіда Л.С.               237

Зарубіжна література  303
Математика               254м

Іноземна мова
Леськова Н.С.              242
 
Українська мова
Печенюк Л.В.               309

Матеріалознавство
Нечмоня О.А.              205

Математика
Онуфрійчук П.М.       256м

Історія України
Коваленко В.М.           244
Деталі машин
Нечмоня О.А.                      205

Основи охорони праці
Підлісний В.І.                    253м

Констукції ТО
Мусій Л.П.                           132

Ремонт машин
Митко М.В.                        257м

Економіка
підприємства
Мусій О.В.                         255м

Ремонт машин
Митко М.В.                        257м

  
   В
    і
   в
   т
   о
   р
   о
   к

Інформатика
Бугрова О.Г.          243/245

Фізика і астрономія
Ліпач І.М.                      308

Хімія 
Красій Т.В.                    352

Математика
Онуфрійчук П.М.       256м

Основи екології
Кульбіда Л.С.            254м

Українська література
Печенюк Л.В.               309

Взаємозамін.
та стандартизація
Нечмоня О.А.                      205

ДВЗ, автомобілі
і трактори
Митко М.В.                        257м

Українська література
Машталер М.Г.                 254м

Експлуатація машин
Підлісний В.І.                    253м

Економіка підприємства
Мусій О.В.                         255м

Ремонт машин                  257м
Експлуатація машин        253м

  
   С
   е
   р
   е
   д
   а

Основи економічної
теорії 
Батюк І.Є.                     236

Українська
література
Печенюк Л.В.               309

Захист Вітчизни
Берегута В.О.              355

Українська мова
Печенюк Л.В.            309
Математика
Онуфрійчук П.М.     256м

Електротехніка
Швець П.Г.               259м

Технологія галузі
Суліма В.П.              236

Взаємозамін.
та стандартизація               205
Деталі машин                      205

Підйомно-транспортні
машини
Машталер М.Г.                 254м

Прикладна механіка
Митко М.В.                        257м

Експлуатація машин
Підлісний В.І.                    253м

Економіка підприємства
Мусій О.В.                         255м

Охорона праці
в галузі
Підлісний В.І.                    253м

  
   Ч
   е
   т
   в
   е
   р

Історія України
Бажан Л.В.                   237

Всесвітня історія         236
Інформатика
Бугрова О.Г.                 243

Фізіка і астрономія
Ліпач І.М.                     205

Іноземна мова
Леськова Н.С.             242

Нарисна геометрія
Герман Г.П.                155м

Українська література 309
Інформатика                243

Прикладна механіка
Митко М.В.                        257м

ДВЗ,автомобілі
і трактори                          257м
Прикладна механіка        257м

Іноземна мова
Білоус М.В.                          250

Економіка підприємства
Мусій О.В.                         255м

Експлуатація машин
Підлісний В.І.                    253м

Ремонт машин
Митко М.В.                        257м


   П
    '
   я
   т
   н
   и
   ц
   я

Математика
Грабовський О.В.        221

Українська мова
Печенюк Л.В.               309

Біологія та екологія
Розгонюк Н.І.                209

Електротехніка
Швець П.Г.                 259м
Нарисна геометрія    155м

Іноземна мова
Леськова Н.С.              242

Фізична культура
Горбатий С.Ю.              с/з

Фізичне виховання
Гаврилюк С.В.                      с/з

Деталі машин
Нечмоня О.А.                     205

Взаємозамін.
та стандартизація
Нечмоня О.А.                     205

Експлуатація машин
Підлісний В.І.                    253м

Фізичне виховання
Гаврилюк С.В.
Горбатий С.Ю.                     с/з

Економіка підприємства
Мусій О.В.                        255м

Група
День

1-ОП-12 2-ОП-10 2-ОП-11 3-ОП-8 3-ОП-9 4-ОП-6 4-ОП-7
  
   П
   о
   н
   е
   д
    і
   л
   о
   к
Історія України      244

Хімія                      352

Географія              237

Інформатика         243

Математика             256м

Українська
література                  304

Залізничні
станції і вузли            115

Математика              254м

Фізична культура          с/з

Українська
література                   304

Організація
пас. перевезень      119

Системи
регулювання рухом 308

Основи
охорони праці       253м

Іноземна мова        242

Організація
пас. перевезень      119

Системи
регулювання рухом 308

Автоматизовані
системи управління 308

Організація вантаж.
і комерційної
роботи                       351

Чинники успішного
працевлаштування   119

Організація вантаж.
і комерційної
роботи                       351

Основи
управлінської
діяльності                 248

Економіка і орган.
план. виробництва   248

  
   В
    і
   в
   т
   о
   р
   о
   к

Основи економ.
теорії                     236

Українська мова   306

Зар. літ.                 303
Всесвітня історія  115

Іноземна мова           242

Фізична культура        с/з

Математика             256м

Українська мова          304

Залізничні станції
і вузли                          115

Математика              259м

Організація
руху поїздів             119

Технічна
експлуатація
залізниць                 132

Іноземна мова         250

Технічна експлуатація
залізниць                 115

Організація
руху поїздів              119

Системи
регулювання рухом 250

Економіка і орган.
план. виробництва   248

Організація вантаж.
і комерційної
роботи                       351

Технічна експлуатація
залізниць                   119

Організація вантаж.
і комерційної
роботи                       351

Охорона праці
в галузі                    253м

Економіка і орган.
план. виробництва   248

  
   С
   е
   р
   е
   д
   а

Фізіка і
астрономія            221

Українська
література            304

Біологія та
екологія                209

Українська мова        306

Інформатика       243,245
Економ. теорія           237

Фізіка                          221

Інформатика               243
Українська мова         304

Фізіка                           221

Залізничні станції
і вузли                         115

Організація
руху поїздів              119

Фізичне виховання   с/з

Організація ван.
і комерц. роботи      351
Електротехніка     259м

Системи
регулювання
рухом                       308

Інженерна графіка  201

Електро-ка            259м
Організація ван.
і комерц. роботи     351
Основи
управлінської
діяльності               255м

Організація ван.
і комерц. роботи       351

Автоматизовані
системи
управління                308

Організація ван.
і комерц. роботи       351

Автоматизовані
системи
управління                308

Організація руху
поїздів                       119

  
   Ч
   е
   т
   в
   е
   р

Фізіка і
астрономія            221

Фізична культура   с/з

Математика          242
Інформатика         242

Укр. література          304
Укр. мова                   306

Математика             256м
Фізіка                        221

Залізничні станції
і вузли                        115

Історія України          244
Історія України            244

Фізіка                           221
Укр. література           304

Математика              254м
Економ. теорія            237

Іноземна мова            242
Системи
регулювання
рухом                       308

Технічна
експлуатація
залізниць                 119

Організація.
вантаж.
і ком. роботи            351
Основи
охорони праці       253м

Організація.
вантаж.
і ком. роботи            351

Технічна
експлуатація
залізниць                 119
Економіка
і орган. план.
виробництва             248

Основи
управлінської
діяльності               255м

Охорона
праці в
галузі                      253м

Організація
руху поїздів               119
Технічна
експлуатація
залізниць                  119

Автоматизовані
системи
управління                308

Чинники
успішного
працевлаштування  308


   П
    '
   я
   т
   н
   и
   ц
   я

Захист Вітчизни   355

Математика          115

Іноземна мова      250
Іноземна мова           242

Людина і світ             236

Технологія галузі       351
Людина і світ               236

Технологія галузі         351

Іноземна мова             242
Автоматизовані
системи
управління               308

Орг. пасаж.
перевезень              119
Основи
охорони праці       253м

Інженерна
графіка                 155м
Фізичне виховання   с/з

основи охорони
праці                      253м
Орг. пасаж.
перевезень              119

Організація
руху поїздів             119
Організація
вант. і комерц.
роботи                       351
Організація руху
поїздів                       119
 
Автоматизовані
системи
управління                308
Організація руху
поїздів                       119
Організація ван.
і комерц. роботи       351

Основи
управлінської
діяльності                 248

Автоматизовані
системи
управління                308

 

Група
День

1-Б-55 2-Б-54 3-Б-53 4-Б-52
  
   П
   о
   н
   е
   д
   і
   л
   о
   к

Хімія                              352

Фізика і астрономія      221

Фізична культура          с\з

Інженерна геодезія          114

Математика                   156м

Українська мова              309

Будівельні конструкції         109

Опір матеріалів                    114

Будівельна механіка            114

Осн. розрахунки
будівельних конструкцій    354

Економіка будівництва      109

Економіка нерухомості      109

  
   В
   і
   в
   т
   о
   р
   о
   к

Фізика і астрономія       221

Історія України              244

Всесвітня історія           115
Зарубіжна література   303

 

 

Технологія галузі             113

Хімігя                                352

Історія України                 236

Основи бухгалтерського
обліку                                 255м

Будівельні конструкції         109

Іноземна мова                     242

Ремонт, реконструкція
та експлуатація будівель   354

Електротехніка в
будівництві                         205

Технологія буд.
виробництва                       113

  
   С
   е
   р
   е
   д
   а

Математика                    254

Біологія та екологія       113

Географія                       237

Захист Вітчизни             355

 Іноземна мова                250

Фізика                               205

Українська література     309

Фізичне виховання            с\з

Будівельні конструкції        109

Будівельна механіка           114

Основи бухгалтерського
обліку                                 255м
Опір матеріалів                   114

Осн. розрах.
будівельних конструкцій    354
Технологія буд.
виробництва                       113

Ремонт, реконструкція
та експлуатація
будівель                              354

Економіка будівництва      109

  
   Ч
   е
   т
   в
   е
   р

Іноземна мова                250

Українська мова             306

Українська література   304

Інженерне
креслення                 354,201

Інформатика                    243

Математика                   256м

Математика                   256м

Фізичне виховання                с\з

Основи охорони праці         114

Технологія буд.
виробництва                        113

Економіка будівництва      109

Технологія буд.
виробництва                       113

Фізичне виховання              с\з


   П
    '
   я
   т
   н
   и
   ц
   я

Інформатика                  243
Математика                 256м

Інформатика                  243

Основи економічної
теорії                              236

Українська мова              115
Українська література    303

Іноземна мова                 250

Інженерне
креслення                 254,201

Будівельне
матеріалознавство              205

Безпека життєдіяльності    306

Технологія буд.
виробництва                        113

Технологія буд.
виробництва                       113

Ремонт, реконструкція
та експлуатація будівель   354

Економіка нерухомості      109

 

Група
День

1-Л-60 2-Л-59 3-Л-58 4-Л-57
  
   П
   о
   н
   е
   д
   і
   л
   о
   к

Іноземна мова                250

Основи економічної
теорії                               236

Фізика і астрономія        221

Технологія галузі             108

Українська мова              309

Історія України                 244

Механізація лісового
господарства                        210

Лісові культури і
лісомеліорація                     108

Лісова таксація                    104

Захисні лісонасадження    104

Захисні лісонасадження    104

Лісові культури і
лісомеліорація                    108

  
   В
   і
   в
   т
   о
   р
   о
   к

Хімія                                352

Українська мова             309

Фізика і астрономія        221

Іноземна мова                 250

Математика                   256м

Ботаніка                           104

Механізація лісового
господарства                        210

Деревинознавство               108

Основи управлінської
діяльності                            255м

Економіка, організація,
планування лісового
господарства                      104

Лісокористування               210

Охорона природи               104

  
   С
   е
   р
   е
   д
   а

Географія                       237

Зарубіжна література    303
Всесвітня історія            236

Інформатика                  245

Фізична культура             с\з

Математика                   256м
Українська мова              309

Іноземна мова                 250

Фізична культура             с\з

Основи охорони праці          108

Лісозахист                             210

Механізація лісового
господарства                        210

Основи управлінської
діяльності                            255м

Лісокористування               210

Фізична культура                 с\з

Економіка, організація,
планування лісового
господарства                      104

Чинники успішного
працевлаштування             236

  
   Ч
   е
   т
   в
   е
   р

Математика                 254м
Інформатика                  245

Українська література   309

Біологія та екологія       210

Математика                   256м

Геодезія                           209

Інформатика                    245
Українська література     309

Дендрологія                           108

Іноземна мова                       242

Фізична культура                    с\з

Лісова таксація                    104

Недересвні ресурси
лісу                                       108

Лісівництво                          108


   П
    '
   я
   т
   н
   и
   ц
   я

Історія України               244

Математика                  256м

Захист Вітчизни             355

Грунтознавство                306

Основи креслення        155м

Українська література     309

Дендрологія                           104

Лісова таксація                      104

Лісозахист                             210
Основи охорони праці          306

Лісівництво                          108

Охорона природи                108
Недеревні ресурси лісу      108

Озеленення населених
місць                                    108

 

Група
День

1-ВО-2 2-ВО-1 2-ВО-44с 4-ВО-43с
  
   П
   о
   н
   е
   д
   і
   л
   о
   к

Географія                        237

Іноземна мова        250, 242

Хімія                                352

Людина і світ                   236

Математика                   254м

Іноземна мова         250, 242

Культурологія                        303

Основи правознавства         356

Загальний курс залізниць     351

Організація наглядово -
проф. роботи                       356

Технічна механіка                354

Організація наглядово -
проф роботи                        356
Культурологія                      303

  
   В
   і
   в
   т
   о
   р
   о
   к

Українська мова             306

Українська література    304

Фізика і астрономія        205

Математика                   254м

Іноземна мова         250, 242

Фізична культура               с\з

Безпека життєдіяльності      303

Основи економічної теорії    237

Фізична культура                    с\з

Основи екології                   356

Культурологія                      303

Основи екології                   356
Основи комерційної
експлуатації залізниць        351

  
   С
   е
   р
   е
   д
   а

Історія України                244

Всесвітня історія            236
Зарубіжна література    303

Математика                  256м

Теплофізика                    350

Українська мова              306

Українська література    304

Історія України                      244

Теплофізика                          356

Безпека жеттєдіяльності      350
Теплофізика                          356

Організація службової
діяльності стрілецьких
підрозділів                            356

Охорона праці в галузі        350

Медична підготовка            354
Тактика дій при ліквідації
надзвичайних ситуацій       350

  
   Ч
   е
   т
   в
   е
   р

Основи економічної
теорії                               236

Фізика і астрономія        205

Захист Вітчизни              355

Інформатика                   243

Українська мова              306
Українська література     304

Економічна теорія           237

Історія України                 236

Навчальна практика на полігоні

Навчальна практика на полігоні

Навчальна практика на полігоні

Основи комерційної
експлуатації залізниць        351

Медична підготовка            350

Тактика дій при ліквідації
надзвичайних ситуацій       350

Чинники успішного
працевлаштування              350


   П
    '
   я
   т
   н
   и
   ц
   я

Математика                 256м
Інформатика                  243

Біологія та екологія        210

Фізична культура             с\з

Безпека жит-ті                 350

Технологія галузі             356

Інформатика                    243
Математика                   256м

Навч. практика в майстернях

Навч. практика в майстернях

Навч. практика в майстернях

Медична підготовка            350

Пожежна тактика                 350

Тактика дій при ліквідації
надзвичайних ситуацій       350