ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор коледжу
М. В. Фаліштинський

Група
День

      1-Ф-1       2-К-33с       2-К-72       3-К-71       4-К-70
  
   П
   о
   н
   е
   д
    і
   л
   о
   к
Математика
Грабовський О.В.   306

Інформатика
Бугрова О.Г.           243

Біологія та
екологія
Розгонюк Н.І.         210

Фізіка
Присяжна Т.І.        221

Культорологія
П'ятак Ю.М.          303

Історія України
Бажан Л.В.            236

Фізичне виховання
Гаврилюк С.В.        с/з
Українська мова
Кваснюк І.О.       304

Історія України
Сулима В.П.      244

Математика
Джереловський В.А. 255м
Штучні споруди
Мусій Л.П.            132

Залізнична колія
Мусій Л.П.           132

Машинізація
коллієвих робіт
Русавська Л.В.    130

Економіка і орган.
план. виробництва
Гавриш А.П                       248

Неруйнуючий
контроль рейок
Русавська Л.В.                 130

Спеціальний курс
Довжок П.В.                      223

  
   В
    і
   в
   т
   о
   р
   о
   к

Історія України
Бажан Л.В.             244

Основи
економ. теорії
Батюк І.Є.               236

Захист Вітчизни
Берегута В.О.        236

Геодезія
Русавська Л.В.       130

Фізика                     221
Інженерна графіка 201

Основи
правознавста
Федчишина Н.В.    244

Геодезія
Седач О.Г.                       209

Інформатика            243,245
Фізика                              221

Українська
література Кваснюк І.О. 304

Спеціальний курс
Довжок П.В.                    223

Фізичне виховання
Гаврилюк С.В.                 с/з

Основи
охорони праці              253м
Штучні споруди             132
Фізичне виховання
Горбатий С.Ю                   с/з

Економіка
і орган. план.виробництва
Гавриш А.П.                     248

Техн. обсл.
і ремонт зал. колії
Довжок П.В.                     223

  
   С
   е
   р
   е
   д
   а

Зарубіжна література 303
Інформатика               243

Хімія
Красій Т.В                    352

Іноземна мова
Леськова Н.С.             242

Географія
Когайчук С.Ю              237
Виробниче навчання
на отримання
робітничої професії

Виробниче навчання
на отримання
робітничої професії

Виробниче навчання
на отримання
робітничої професії
Українська мова         304
Інженерна графіка     201

Математика
Джереловський В.А. 256м

Іноземна мова
Білоус М.В.                250

Іноземна мова
Леськова Н.С.               242

Основи охорони
праці
Підлісний В.І.             253м

Метрологія
і стандартизація
Алексєєв І.І                 132

Технічна експлуат.
залізниць
Русавська Л.В.               130

Неруйнуючий
контроль рейок
Русавська Л.В.               130

Техн. обсл.
і рем. зал колії
Довжок П.В.                    223

  
   Ч
   е
   т
   в
   е
   р

Українська література
Печенюк Л.В.              309

Фізична культура
Коваль Л.М.                 с/з

Фізика
Присяжна Т.І.              221

Виробниче навчання
на отримання
робітничої професії

Виробниче навчання
на отримання
робітничої професії

Виробниче навчання
на отримання
робітничої професії
Геодезія
Седач О.Г.                      209

Українська література 304
Математика                254м

Технологія галузі
Сулима В.П.                  132

Фізична культура
Горбатий С.Ю.
Гаврилюк С.В.                 с/з

Машинізація
коллієвих
і будівельних робіт
Русавчька Л.В.              130

Основи вишукування
Карнаух К.М.                 132

Технічна механіка
Кірієнко Н.Ю.                354

Техн. обсл.
і рем.
зал. колії
Довжок П.В. 223

Економіка і орган.
план. вироюництва
Гавриш А.П. 248

Соціологія
Коваленко В.М.          244


   П
    '
   я
   т
   н
   и
   ц
   я

Українська мова
Кваснюк І.О.                304

Фізика
Присяжка Т.І.               221

Математика
Всесвітня історія         115
Інженерна графіка
Кушнір О.В.            201

Технологія галузі
Сулима В.П.           132

Геодезія
Русавська Л.В.       130
Іноземна мова
Білоус М.В.                    250

Інженерна графіка
Кушнір О.В.                   201

Фізика
Присяжна Т.І.                 221
Основи вишукування
Карнаух К.М.                132

Електротехніка
Швець П.Г.                  259м

Залізнична колія
Мусій Л.П.                    132

Неруйнуючий
контроль рейок
Русавська Л.В.             130

Технічна експлуат.
залізниць                      130
Соціологія                     244

Техн. обсл.
і рем. зал. коліїї
Довжок П.В.                   223

Група
День

      1-М-57       2-М-56       3-М-55       4-М-53/54
  
   П
   о
   н
   е
   д
    і
   л
   о
   к
Фізична культура
Гаврилюк С.В.             с/з

Географія
Кульбіда Л.С.              237

Зарубіжна література 303
Математика              254м

Іноземна мова
Леськова Н.С.             242

Українська мова
Печенюк Л.В.          309

Матеріалознавство
Нечмоня О.А.         205

Математика
Онуфрійчук П.М.  256м

Історія України
Коваленко В.М.     244
Деталі машин
Нечмоня О.А.         205

Основи охорони праці
Підлісний В.І.      253м

Констукції ТО
Мусій Л.П.              132

Ремонт машин
Митко М.В.               257м

Економіка підприємства
Мусій О.В.                255м

Ремонт машин
Митко М.В.               257м

  
   В
    і
   в
   т
   о
   р
   о
   к

Інформатика
Бугрова О.Г.        243/245

Фізика і астрономія
Ліпач І.М.                    308

Хімія
Красій Т.В.                 352

Математика
Онуфрійчук П.М.  256м

Основи екології
Кульбіда Л.С.       254м

Українська література
Печенюк Л.В.          309

Взаємозамін.
та стандартизація
Нечмоня О.А.        205

ДВЗ, автомобілі
і трактори
Митко М.В.           257м

Українська література
Машталер М.Г.    254м

Експлуатація машин
Підлісний В.І.             253м

Економіка підприємства
Мусій О.В.                 255м

Ремонт машин          257м
Експлуатація машин 253м

  
   С
   е
   р
   е
   д
   а

Основи економічної теорії
Батюк І.Є.                    236

Українська література
Печенюк Л.В.              309

Захист Вітчизни
Берегута В.О.              355

Українська мова
Печенюк Л.В.            309
Математика
Онуфрійчук П.М.     256м

Електротехніка
Швець П.Г.               259м

Технологія галузі
Суліма В.П.              236

Взаємозамін.
та стандартизація               205
Деталі машин                      205

Підйомно-транспортні машини
Машталер М.Г.                 254м

Прикладна механіка
Митко М.В.                        257м

Експлуатація машин
Підлісний В.І.             253м

Економіка підприємства
Мусій О.В.                  255м

Охорона праці
в галузі
Підлісний В.І.             253м

  
   Ч
   е
   т
   в
   е
   р

Історія України
Бажан Л.В.                  237

Всесвітня історія        236
Інформатика
Бугрова О.Г.                243

Фізіка і астрономія
Ліпач І.М.                    205

Іноземна мова
Леськова Н.С.             242

Нарисна геометрія
Герман Г.П.                155м

Українська література 309
Інформатика                243

Прикладна механіка
Митко М.В.                        257м

ДВЗ,автомобілі
і трактори                          257м
Прикладна механіка        257м

Іноземна мова
Білоус М.В.                          250

Економіка підприємства
Мусій О.В.                  255м

Експлуатація машин
Підлісний В.І.             253м

Ремонт машин
Митко М.В.                 257м


   П
    '
   я
   т
   н
   и
   ц
   я

Математика
Грабовський О.В.        221

Українська мова
Печенюк Л.В.               309

Біологія та екологія
Розгонюк Н.І.               209

Електротехніка
Швець П.Г.                259м
Нарисна геометрія   155м

Іноземна мова
Леськова Н.С.             242

Фізична культура
Горбатий С.Ю.              с/з

Фізичне виховання
Гаврилюк С.В.
Горбатий С.Ю.                     с/з

Деталі машин
Нечмоня О.А.                     205

Взаємозамін.
та стандартизація
Нечмоня О.А.                     205

Експлуатація машин
Підлісний В.І.             253м

Фізичне виховання
Гаврилюк С.В.
Горбатий С.Ю.               с/з

Економіка підприємства
Мусій О.В.                  255м

Група
День

      1-ОП-12       2-ОП-10       2-ОП-11       3-ОП-8       3-ОП-9       4-ОП-6       4-ОП-7
  
   П
   о
   н
   е
   д
    і
   л
   о
   к
Історія України
Коваленко В.М. 244

Хімія
Красій Т.В. 352

Географія
Когайчук С.Ю. 237

Інформатика
Грабовський О.В. 243

Математика
Онуфрійчук П.М. 256м

Українська література
Кваснюк І.О. 304

Залізничні
станції і вузли
Матяш В.В. 115

Математика
Джереловський В.А. 254м

Фізична культура
Гаврилюк С.В. с/з

Українська література
Кваснюк І.О. 304

Організація
пас. перевезень
Лінецька Т.О. 119

Системи
регулювання рухом
Малярський О.П. 308

Основи
охорони праці
Підлісний В.І. 253м

Іноземна мова
Леськова Н.С. 242

Організація
пас. перевезень
Лінецька Т.О. 119

Системи
регулювання рухом
Малярський О.П. 308

Автоматизовані
системи управління
Малярський О.П. 308

Організація вантаж.
і комерційної роботи
Щербаченко Б.В. 351

Чинники успішного
працевлаштування
Онуфрійчук С.В. 119

Організація вантаж.
і комерційної роботи
Щербаченко Б.В. 351

Основи
управлінської діяльності
Гавриш А.П. 248

Економіка і орган.
план. виробництва
Гавриш А.П. 248

  
   В
    і
   в
   т
   о
   р
   о
   к

Основи економ. теорії
Батюк І.Є.       236

Українська мова
Дмитрик О.В.  306

Зар. літ.          303
Всесвітня історія 115

Іноземна мова
Леськова Н.С. 242

Фізична культура
Коваль Л.М.      с/з

Математика
Онуфрійчук П.М. 256м

Українська мова
Квасюк І.О.          304

Залізничні станції
і вузли
Матяш В.В.           115

Математика
Джереловський В.А. 259м

Організація
руху поїздів
Линецька Т.О.    119

Технічна
експлуатація залізниць
Марчук Г.М.        132

Іноземна мова
Білоус М.В.        250

Технічна
експлуатація залізниць
Марчук Г.М.       115

Організація
руху поїздів
Лінецька Т.О.     119

Системи
регулювання рухом
Малярський О.П. 250

Економіка і орган.
план. виробництва
Гавриш                248

Організація вантаж.
і комерційної роботи
Щербаченко Б.В. 351

Технічна експлуатація
залізниць
Марчук Г.М.        119

Організація вантаж.
і комерційної роботи
Щербаченко Б.В. 351

Охорона праці
в галузі
Підлісний В. І.   253м

Економіка і орган.
план. виробництва
Гавриш А.П.        248

  
   С
   е
   р
   е
   д
   а

Фізіка і астрономія
Присяжна Т.І. 221

Українська література
Кваснюк І.О. 304

Біологія та екологія
Розгонюк Н.І. 209

Українська мова
Дмитрик О.В.      306

Інформатика243,245
Економ. теорія   237

Фізіка
Присяжна Т.І.     221

Інформатика       243
Українська мова 304

Фізіка
Присяжна Т.І. 221

Залізничні станції
і вузли
Матяш В.В 115

Організація
руху поїздів
Лінецька Т.О. 119

Фізичне виховання
Коваль Л.М. с/з

Організація ван.
і комерц.
роботи            351
Електротехніка 259м

Системи
регулювання
рухом
Малярський О.П. 308

Інженерна графіка
Кушнір О.В. 201

Електро-ка   259м
Організація ван.
і комерц. роботи 351
Основи управлінської
діяльності
Мусій О.В. 255м

Організація ван.
і комерц. роботи
Щербаченко Б.В. 351

Автоматизовані системи
управління
Малярський О.П. 308

Організація ван.
і комерц. роботи
Щербаченко Б.В. 351

Автоматизовані системи
управління
Малярський О.П. 308

Організація руху
поїздів
Лінецька Т.О. 119

  
   Ч
   е
   т
   в
   е
   р

Фізіка і астрономія
Присяжна Т.І. 221

Фізична культура
Горбатий С.Ю. с/з

Математика 242
Інформатика 242

Укр. література   304
Укр. мова             306

Математика      256м
Фізіка                 221

Залізничні станції
і вузли
Матяш В.В.        115

Історія України
Бажан Л.В.         244
Історія України
Коваленко В.М. 244

Фізіка                 221
Укр. літкратура 304

Математика      254м
Економ. теорія  237

Іноземна мова
Леськова Н.С. 242
Системи
регулювання
рухом
Малярський О.П. 308

Технічна
експлуатація
залізниць
Марчук Г.М. 119

Організація.
вантаж.
і ком. роботи
Щербаченко Б.В. 351
Основи
охорони праці
Підлісний В.І. 253м

Організація.
вантаж.
і ком. роботи
Щербаченко Б.В. 351

Технічна
експлуатація
залізниць
Марчук Г.М. 119
Економіка
і орган. план.
виробництва
Гавриш А.П. 248

Основи
управлінської
діяльності
Мусій О.В. 255м

Охорона
праці в
галузі
Підлісний В.І. 253м

Організація
руху поїздів
Марчук Г.М. 119
Технічна
експлуатація
залізниць
Марчук Г.М. 119

Автоматизовані
системи
управління
Малярський О.П. 308

Чинники
успішного
працевлаштування
Онуфрійчук С.В. 308


   П
    '
   я
   т
   н
   и
   ц
   я

Захист Вітчизни
Берегута 355

Математика
Грабовський О.В. 115

Іноземна мова
Білоус М.В. 250
Іноземна мова
Леськова Н.С. 242

Людина і світ
Батюк 236

Технологія галузі
Щербаченко Б.В. 351
Людина і світ
Батюк І.Є. 236

Технологія галузі
Щербаченко Б.В. 351

Іноземна мова
Леськова Н.С. 242
Автоматизовані
системи
управління
Малярський О.П. 308

Орг. пасаж.
перевезень 119
Основи
охорони праці 253м

Інженерна графіка
Герман Г.П. 155м
Фізичне виховання
Коваль Л.М. с/з

основи охорони
праці             253м
Орг. пасаж.
перевезень    119

Організація
руху поїздів
Лінецька Т.О. 119
Організація
ван. і комерц.
роботи                351
Організація руху
поїздів                119

Автоматизовані
системи
управління
Малярський О.П. 308
Організація руху
поїздів                 119
Організація ван.
і комерц. роботи 351

Основи
управлінської
діяльності
Гавриш А.П. 248

Автоматизовані
системи
управління
Малярський О.П. 308

Заступник директора з навчальної роботи І.М. Ліпач